>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

SPORTOWE PODBOJE REPREZENTANTÓW ZSAiO

Rozgrywki Powiatowej Ligii Pi¿ki Siatkowej Kobiet dobieg¿y ko¿ca . Po d¿ugiej serii gier
( 12 zespo¿¿w) i rozegraniu ogromnej ilo¿ci meczy – ka¿da dru¿yna 11 meczy – nasze dziewczyny zaj¿¿y 6 miejsce. Mog¿o by¿ nieco lepiej ale ostatnie dwa mecze niestety przegrali¿my – g¿¿wnie sami ze sob¿ bo grali¿my niepe¿nym sk¿adem, tylko czw¿rk¿ zawodniczek. Za ca¿e rozgrywki ogromne brawa dla reprezentuj¿cych nasz¿ szko¿¿ dziewcz¿t w sk¿adzie:
Pamela Neubaer
Patrycja Flatau
Monika Pater
Magda Gackowska
Paulina Michna
Kinga Kosi¿ska
Klaudia ¿wi¿ci¿ska
Ewelina Myszkier
Maja Marcinkowska
Agnieszka Gdaniec

Rozgrywki Powiatowej Ligii Pi¿ki Koszykowej Ch¿opc¿w wkraczaj¿ w drug¿ faz¿ gier. W Lidze gra 9 zespo¿¿w. Po dw¿ch pierwszych pora¿kach zaznali¿my smaku zwyci¿stwa. Wygrali¿my dwa mecze z II LO i ZSRIK . Jeszcze cztery mecze do wygrania. Gramy w sk¿adzie:
Oskar Rzoska
Przemek Lewicki
Krystian Zakrzewski
Karol Osnowki
Dawid Szwedowski
Mi¿osz Rapciak
Bartosz Fischer
Mateusz Holz
Karol Guzman
Mateusz Zawoli¿ski
Bartosz Deyna
Bartosz Misiarz

Licealiada w Tenisie Sto¿¿wym:
Nasze reprezentacje bardzo dobrze zaprezentowa¿y si¿ podczas rozgrywek powiatowych .
Panie w sk¿adzie : Paulina Michna i Maja Marcinkowska zaj¿¿y III miejsce,
Panowie w sk¿adzie: B¿a¿ej Legawiec i Bart¿omiej Kujawski zaj¿li IV miejsce.
02 Lutego 2016 by I.Padzierska


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews?roda
4 pa?dziernika
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b