>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Wycieczka przedmiotowa do Destylarni Sobieski S.A.

Celem wycieczki by¿o zapoznanie uczni¿w z procesem technologicznym produkcji alkoholi z surowc¿w naturalnych oraz wyposa¿eniem technicznym zak¿adu.
Destylarnia kupuje destylat rolniczy zbo¿owy z rodzimych i sprawdzonych gorzelni. Produkowany z niego spirytus rektyfikowany zwyk¿y i neutralny najwy¿szej jako¿ci jest stosowany do sporz¿dzania likier¿w i napoj¿w spirytusowych kategorii w¿dka i spirytus oraz napoj¿w spirytusowych smakowych,zio¿owych,owocowych i gorzkich. Aby wyr¿b spe¿nia¿ najwy¿sze wymagania bezpiecze¿stwa zdrowotnego, zak¿ad zainstalowa¿ nowoczesn¿ kolumn¿ rektyfikacyjn¿ francuskiej firmy INTERIS, dzi¿ki kt¿rej otrzymuje najwy¿szej jako¿ci alkohol etylowy rolniczy o du¿ej wydajno¿ci. W trakcie zwiedzania uczniowie zobaczyli now¿ wysokowydajn¿ lini¿ rozlewnicz¿, nowoczesn¿ bezobs¿ugow¿, ekologiczn¿ kot¿owni¿ zasilan¿ gazem ziemnym oraz zmodernizowan¿ zestawialni¿ i rozlewni¿ w¿dek. Wycieczk¿ zorganizowa¿y panie Gra¿yna Murawska i Halina Plichta.


SobW-1.jpegSobW-4.jpegSobW-2.jpegSobW-3.jpeg
09 Lutego 2016 by G. Murawska


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews?roda
6 grudnia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b