>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

XVII Powiatowe Targi Edukacyjne

Szko¿y ponadgimnazjalne z naszego powiatu wykaza¿y si¿ r¿¿norodnymi pomys¿ami w walce o pozyskanie kandydat¿w. Szkolne stoiska by¿y przygotowane bardzo pomys¿owo i przy wykorzystaniu nowoczesnych ¿rodk¿w i technik marketingowych prezentowano kierunki kszta¿cenia, profile, zawody oraz warunki rekrutacji.
Gimnazjali¿ci zostali zaopatrzeni w informator z aktualn¿ ofert¿ ZSAiO, ulotki reklamowe, kalendarzyki i inne gad¿ety, kt¿re u¿atwi¿ wyb¿r w¿a¿ciwego kierunku kszta¿cenia.
Wszystkich zainteresowanych i poszukuj¿cych w¿asnej drogi zawodowej zapraszamy na dni otwarte szko¿y, kt¿re odb¿d¿ si¿ 20 maja 2016 r. od godziny 9:00.
Nauczycielom i m¿odzie¿y szkolnej zaanga¿owanej w rekrutacj¿ dzi¿kujemy za przygotowanie stanowiska i prezentacj¿ kierunk¿w kszta¿cenia w naszej plac¿wce.


Pte1.jpgPte2.jpgPte3.jpgPte4.jpgPte5.jpgPte6.jpgPte7.jpgPte8.jpgPte9.jpgPte10.jpgPte11.JPGPte12.JPGPte14.JPGPte15.JPG
02 Kwietnia 2016 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsSobota
26 listopada
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b