>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Powiatowy Turniej Tańca 2016

21 marca w Tczewie odby¿ si¿ coroczny Powiatowy Turniej Ta¿ca. W tym roku prawie wszystkie szko¿y ponadgimnazjalne i gimnazjalne z powiatu Tczewskiego wzi¿¿y udzia¿ we wsp¿¿zawodnictwie. Konkurencja by¿a bardzo du¿a. Nasza szko¿a reprezentowana przez zesp¿¿ taneczny, par¿ taneczn¿ i solistki pojecha¿ broni¿ zesz¿orocznych tytu¿¿w.
Brali¿my udzia¿ w konkurencjach: taniec wsp¿¿czesny zespo¿owy ( Magdalena Jordan, Julia Jarzombek, W¿adys¿awa Ruta, Lucyna Tala¿ka), taniec wsp¿¿czesny – soli¿ci ( Anna Byczkowska, Katarzyna Galuba), taniec na weso¿o ( Magdalena Jordan, Julia Jarzombek, W¿adys¿awa Ruta, Lucyna Tala¿ka) i pary taneczne (walc angielski, cha-cha i rock and roll) ( Julia Jarzombek, Arkadiusz Kleina).
Wszyscy wr¿cili z nagrodami, dyplomami, medalami i pucharem. ¿wiadczy to o dobrym przygotowaniu naszych reprezentant¿w. Liczymy na dalsze sukcesy os¿b utalentowanych tanecznie, kt¿re lubi¿ dobr¿ zabaw¿.

Gratulacj¿ dla wszystkich naszych medalist¿w.
21 Kwietnia 2016 by I.Padzierska


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews?roda
4 pa?dziernika
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b