>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Dni trawnika i traw

W wydarzeniu udzia¿ wzi¿¿o ok. 80 os¿b. Event skierowany by¿ do gospodaruj¿cych na u¿ytkach zielonych, terenach zieleni, specjalist¿w zwi¿zanych z obrotem, ocen¿, promocj¿ traw i ro¿lin motylkowatych drobnonasiennych, producent¿w, dystrybutor¿w ¿rodk¿w ochrony ro¿lin, nawoz¿w oraz maszyn i narz¿dzi do zak¿adania, piel¿gnacji teren¿w zieleni i u¿ytk¿w zielonych.

Uroczystego otwarcia konferencji dokona¿ Jaros¿aw Bartoszewski, dyrektor ZSAiO w Swaro¿ynie. W trakcie spotkania uczestnicy wys¿uchali kilku prezentacji. Pierwsz¿ z nich po¿wi¿con¿ piel¿gnacji trawnik¿w rekreacyjnych i sportowych wyg¿osi¿ prof. dr hab. Kazimierz Grabowski z Uniwersytetu Warmi¿sko-Mazurskiego w Olsztynie. Z kolei dr in¿. Marcin Pelc podsumowa¿ dwuletnie oceny ,,Kolekcji mieszanek trawnikowych” oraz ,,Kolekcji mieszanek pastewnych” za rok 2015.


dtit-2.jpg dtit-3.jpg dtit-4.jpg dtit-5.jpg dtit-6.jpg dtit-7.jpg
29 Maja 2016 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsNiedziela
27 listopada
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b