>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Obóz szkoleniowy dla uczniów klas mundurowych - Tleń 2016

Kadr¿ obozow¿ tworzyli komendant obozu Pan Duchnicz Tomasz oraz dow¿dcy pluton¿w Pani Gajdamowicz Beata, Pani Prz¿da Joanna i Pani Wieczorek. Podczas pi¿ciodniowego obozy uczniowie nie tylko pe¿nili s¿u¿by i warty ca¿odobowo ale przede wszystkim szkolili si¿ w zakresie musztry indywidualnej i zespo¿owej, odbyli szkolenie po¿arnicze na sprz¿cie i przy pomocy funkcjonariuszy Pa¿stwowej Stra¿y Po¿arnej w Tczewie oraz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Swaro¿ynie z wykorzystaniem samochodu ga¿niczego Iveco i technicznego Land Rover. Odby¿o si¿ r¿wnie¿ szkolenie policyjne prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, podczas kt¿rego uczniowie uczyli si¿ pierwszej pomocy przedmedycznej, obs¿ugi sprz¿tu znajduj¿cego si¿ na wyposa¿eniu wydzia¿u ruchu drogowego oraz procedur i taktyki techniki interwencji wraz z zatrzymaniem i obezw¿adnieniem napastnika. By¿y te¿ zaj¿cia z zakresu terenoznawstwa poparte wymarszami terenowymi na orientacj¿ w terenie z map¿ i bez mapy. W ramach zaj¿¿ z zakresu pozoracji pola walki rzucali¿my granatami F1 i RGO. Niemal¿e wszystkie zakresy tematyczne zosta¿y podsumowane poprzez rywalizacj¿ dru¿ynow¿ w konkursach tematycznych. Nie oby¿o si¿ te¿ bez nocnych alarm¿w, kt¿re pozwoli¿y nam zasmakowa¿ trud¿w pe¿nienia s¿u¿by mundurowej. Jednak ob¿z to nie tylko praca, bowiem zaj¿cia z zakresu ratownictwa medycznego na wodzie podsumowali¿my sp¿ywem kajakowym ze Starej Rzeki do Tlenia, rozgrywki sportowe turniejem sportowym, za¿ codzienne ogniska z konkursami piosenki obozowej lub kalamburami pozwala¿y nam si¿ troszk¿ zrelaksowa¿ przed wart¿ i kolejnym dniem pracy. Kolejny ob¿z ju¿ za rok.

T. Duchnicz


OSlo16-1.jpgOSlo16-2.jpgOSlo16-3.jpgOSlo16-4.jpgOSlo16-5.jpgOSlo16-6.jpgOSlo16-7.jpgOSlo16-8.jpgOSlo16-9.jpgOSlo16-10.jpgOSlo16-11.jpgOSlo16-12.jpgOSlo16-13.jpgOSlo16-14.jpgOSlo16-15.jpgOSlo16-16.jpgOSlo16-16.jpgOSlo16-18.jpgOSlo16-19.jpgOSlo16-20.jpgOSlo16-21.jpgOSlo16-22.jpgOSlo16-23.jpgOSlo16-24.jpgOSlo16-25.jpgOSlo16-26.jpgOSlo16-27.jpgOSlo16-28.jpgOSlo16-29.jpgOSlo16-30.jpgOSlo16-31.jpgOSlo16-32.jpgOSlo16-33.jpgOSlo16-34.jpgOSlo16-35.jpgOSlo16-36.jpgOSlo16-37.jpgOSlo16-38.jpgOSlo16-39.jpgOSlo16-40.jpgOSlo16-41.jpgOSlo16-42.jpgOSlo16-43.jpgOSlo16-44.jpgOSlo16-45.jpgOSlo16-46.jpgOSlo16-47.jpgOSlo16-48.jpgOSlo16-49.jpgOSlo16-50.jpgOSlo16-51.jpgOSlo16-52.jpgOSlo16-53.jpgOSlo16-54.jpgOSlo16-55.jpgOSlo16-56.jpgOSlo16-57.jpgOSlo16-58.jpgOSlo16-59.jpgOSlo16-60.jpgOSlo16-61.jpgOSlo16-62.jpgOSlo16-63.jpgOSlo16-64.jpgOSlo16-65.jpgOSlo16-66.jpgOSlo16-67.jpgOSlo16-68.jpgOSlo16-69.jpgOSlo16-70.jpgOSlo16-71.jpgOSlo16-72.jpgOSlo16-73.jpgOSlo16-74.jpgOSlo16-75.jpgOSlo16-76.jpgOSlo16-77.jpgOSlo16-78.jpgOSlo16-79.jpgOSlo16-80.jpgOSlo16-81.jpgOSlo16-82.jpgOSlo16-83.jpgOSlo16-84.jpgOSlo16-85.jpgOSlo16-86.jpgOSlo16-87.jpgOSlo16-88.jpgOSlo16-89.jpgOSlo16-90.jpgOSlo16-91.jpgOSlo16-92.jpgOSlo16-93.jpgOSlo16-94.jpgOSlo16-95.jpgOSlo16-96.jpgOSlo16-97.jpgOSlo16-98.jpgOSlo16-99.jpgOSlo16-100.jpgOSlo16-101.jpgOSlo16-102.jpgOSlo16-103.jpgOSlo16-104.jpgOSlo16-105.jpgOSlo16-106.jpgOSlo16-107.jpgOSlo16-108.jpgOSlo16-109.jpgOSlo16-110.jpgOSlo16-111.jpgOSlo16-112.jpgOSlo16-113.jpgOSlo16-114.jpgOSlo16-115.jpgOSlo16-116.jpgOSlo16-117.jpgOSlo16-118.jpgOSlo16-119.jpgOSlo16-120.jpgOSlo16-121.jpgOSlo16-122.jpgOSlo16-123.jpgOSlo16-124.jpgOSlo16-125.jpgOSlo16-126.jpgOSlo16-127.jpgOSlo16-128.jpgOSlo16-129.jpgOSlo16-130.jpgOSlo16-131.jpgOSlo16-132.jpgOSlo16-133.jpgOSlo16-134.jpgOSlo16-135.jpgOSlo16-136.jpgOSlo16-137.jpgOSlo16-138.jpgOSlo16-139.jpgOSlo16-140.jpgOSlo16-141.jpgOSlo16-142.jpgOSlo16-143.jpgOSlo16-144.jpgOSlo16-145.jpgOSlo16-146.jpgOSlo16-147.jpgOSlo16-148.jpgOSlo16-149.jpgOSlo16-150.jpgOSlo16-151.jpgOSlo16-152.jpgOSlo16-153.jpgOSlo16-154.jpgOSlo16-155.jpgOSlo16-156.jpg
11 Czerwca 2016 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsNiedziela
27 listopada
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b