>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

KONKURS – „TECHNIK OZE WSZYSTKO MOŻE”

Konkurs by¿ zorganizowany przy wsp¿¿pracy z Miasteckim Stowarzyszeniem O¿wiatowym oraz z Miasteckim Towarzystwem Gospodarczym.
Przebieg konkursu by¿a wzorowana na zasadach egzaminu potwierdzaj¿cego kwalifikacje zawodowe w zawodzie - Technik Urz¿dze¿ i System¿w Energetyki Odnawialnej.
W pierwszym dniu odby¿a si¿ cz¿¿¿ praktyczna w Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu, a w drugim dniu uczniowie borykali si¿ z testem pisemnym. Nauczyciele przygotowali stanowiska i pracownie tak, jak do egzamin¿w zawodowych.
Dodatkow¿ atrakcj¿ dla uczestnik¿w by¿a mo¿liwo¿¿ wyjazdu do biogazowi w Piaszczynie i uczestnictwo w konferencji o tematyce energetycznej w CIT-cie. Pan Wicewojewoda Mariusz ¿uczyk dla wszystkich uczestnik¿w wr¿czy¿ nagrody za uczestnictwo w konkursie, opr¿cz tego ufundowa¿ nagrody dla trzech najlepszych dru¿yn oraz ich opiekun¿w, zosta¿ r¿wnie¿ wr¿czony puchar dla szko¿y kt¿ra zaj¿¿a pierwsze miejsce.
W konkursie wzi¿li udzia¿ uczniowie z:
1. Zespo¿u Szk¿¿ Og¿lnokszta¿c¿cych i Technicznych z Ustki
2. Zespo¿u Szk¿l Budowlanych ze S¿upska
3. Zespo¿u Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych ze Swaro¿yna
4. Zespo¿u Szk¿¿ technicznych z Kartuz
5. Zespo¿u Szk¿¿ In¿ynierii ¿rodowiska z Torunia
6. Zespo¿u Szk¿¿ Og¿lnokszta¿c¿cych i Technicznych z Miastka (gospodarze).

S. Hebel


Koze-1.JPGKoze-3.JPGKoze-2.JPGKoze-4.JPGKoze-5.JPGKoze-6.JPGKoze-7.JPGKoze-8.JPGKoze-9.JPGKoze-10.JPG
16 Czerwca 2016 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsNiedziela
27 listopada
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b