>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Dzień Czerwonego Krzyża

Ka¿da klasa uczestniczy¿a w pi¿ciu konkurencjach.

1. Wykonanie plakatu z has¿em promuj¿cym honorowe krwiodawstwo, zach¿caj¿cym do oddawania krwi. Dru¿yna przygotowuje potrzebne materia¿y( pisaki, kredki, klej, wycinki gazet itp.; arkusze brystolu b¿d¿ przygotowane)4-5 os¿b
2. I pomoc - 6 os¿b
3.Test z zakresu przepis¿w ruchu drogowego - 3 osoby
4. Test z zakresu zasad zdrowego trybu ¿ycia oraz historii Czerwonego Krzy¿a(kto jest za¿o¿ycielem, dlaczego powsta¿a ta organizacja, jakimi kieruje si¿ zasadami, jakie s¿ jej zadania i znaki rozpoznawcze - informacje na stronie
pck.pl zak¿adka - kim jeste¿my - historia)- 3 osoby
5. Gra terenowa 4-5 os¿b


DCK16-1.jpgDCK16-2.jpgDCK16-3.jpgDCK16-4.jpgDCK16-5.jpgDCK16-6.jpgDCK16-7.jpgDCK16-8.jpgDCK16-9.jpgDCK16-10.jpgDCK16-11.jpgDCK16-12.jpgDCK16-13.jpgDCK16-14.jpgDCK16-15.jpgDCK16-16.jpgDCK16-17.jpgDCK16-18.jpgDCK16-19.jpgDCK16-20.jpgDCK16-21.jpgDCK16-22.jpgDCK16-23.jpgDCK16-24.jpgDCK16-25.jpgDCK16-26.jpgDCK16-27.jpgDCK16-28.jpgDCK16-29.jpgDCK16-30.jpgDCK16-31.jpgDCK16-32.jpgDCK16-33.jpgDCK16-34.jpgDCK16-35.jpgDCK16-36.jpgDCK16-37.jpgDCK16-38.jpgDCK16-39.jpgDCK16-40.jpgDCK16-41.jpgDCK16-42.jpgDCK16-43.jpgDCK16-44.jpgDCK16-45.jpgDCK16-46.jpgDCK16-47.jpgDCK16-48.jpgDCK16-49.jpgDCK16-50.jpg
23 Czerwca 2016 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsSobota
26 listopada
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b