>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<

CENTRUM KSZTACENIA NA ODLEGO

        Projekt „Centra ksztacenia na odlego na wsiach” jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej (ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwj Zasobw Ludzkich, Priorytet 2 Rozwj spoeczestwa opartego na wiedzy, Dziaanie 2.1 Zwikszenie dostpu do edukacji-promocja ksztacenia przez cae ycie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomidzy wsi a miastem).

Projekt ma na celu stworzenie na terenie caego kraju sieci 379 wsppracujcych ze sob centrw. Zakada si, i centra bd zlokalizowane wycznie na terenach wiejskich. Tym samym przyczyni si do zmniejszenia dysproporcji pomidzy wsi a miastem.

Centra zostan wyposaone w sprzt komputerowy, biurowy i kontent merytoryczny. W ramach swojej dziaalnoci bd prowadziy bezpatne szkolenia e- learningowe m.in. z zakresu:
  • informatyki,
  • zarzdzania zasobami ludzkimi,
  • szkole zawodowych
  • przedmiotowych.
        Centra przyczyni si w ten sposb do promowania idei ksztacenia przez cae ycie poprzez zwikszenie dostpu do wiedzy na wszystkich poziomach ksztacenia - od edukacji ponadgimnazjalnej do ksztacenia ustawicznego osb dorosych.

Czas realizacji projektu: 01.06.2007r. – 30.06.2008r.

Wicej:         http://www.edukacjaonline.plSobota
25 maja
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b