>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<DYREKTOR


mgr Jarosaw Bartoszewski
dyrektor@zsaio.plWICEDYREKTOR


mgr Janusz Prabucki
wicedyrektor@zsaio.pl
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO


mgr in. Tomasz Ratkowski
kierownik_szkolenia@zsaio.pl
tel. kom. 505423930KIEROWNIK INTERNATU

mgr in. Emilia Siekierzyska
kierownik_internatu@zsaio.pl
?roda
4 pa?dziernika
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b