>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<

Zesp Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztacących
im. Stanisawa Staszica w Swaroynie
zaprasza
do udziau w XV Powiatowym Konkursie Wielkanocnym pt.

"PISANKI, PALMY, CIASTA I STROIKI WIELKANOCNE"

TERMIN I MIEJSCE:
7 kwietnia 2017 roku (piątek) godz. 10:00 w ZSAiO w Swaroynie

CELE KONKURSU:
 • kultywowanie tradycji ludowych,
 • pobudzanie modziey do inwencji twrczej,
 • propagowanie kultury naszych regionw,
 • nabywanie umiejtnoci prezentacji wykonanych prac.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
W konkursie uczestniczą uczniowie szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz czonkowie K Gospody Wiejskich i pensjonariusze Ośrodkw Pomocy Spoecznej. Reprezentantem moe by osoba lub grupa (nie wicej ni 3 osoby).

PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie:
 • palmy wielkanocnej - dowolnego regionu - na bazie surowcw naturalnych (zboe, zioa, trawy itp.),
 • pisanek - na jajach kurzych (wydmuszkach lub gotowanych) dowolną techniką (minimum 4 sztuki),
 • ciast wielkanocnych (baba wielkanocna i mazurek),
 • stroika wielkanocnego (na bazie zb lub rzeuchy).
ZASADY KONKURSU:
Konkurs odbywa si w 4 kategoriach:
 • I kategoria - palma wielkanocna,
 • II kategoria - pisanki,
 • III kategoria - ciasta wielkanocne,
 • IV kategoria - stroik wielkanocny
Do prac naley doączy krtką informacj na kartce papieru format A-4 dotyczącą regionu, ktry reprezentuje wykonana praca. Prezentacj przed komisją konkursową dokonują przedstawiciele zespou. Prace naley dostarczy w dniu konkursu od godz. 8.00. Organizator konkursu zapewnia miejsce na prezentacj ze stolikiem o powierzchni 1 m2. Otwarcie konkursu o godz. 10.00.

OCENA PRZYGOTOWANYCH PRAC:
Komisja konkursowa powoana przez organizatora dokona oceny w opraciu o wyznaczone krytria. Ocena prac w dniu konkursu o godz. 10:00.

Kryteria oceny prac:
 • ocena ciast - baby wielkanocnej , mazurka
  • dekoracja
  • estetyka wykoniania
  • walory smakowe
 • ocena pisanek
  • pomysowoc
  • wkad pracy
  • estetyka wykonania
  • nawiązanie do tradycji ludowych
 • ocena stroika wielkanocnego i palmy
  • dobr elementw
  • pomysowoc
  • estetyka wykonania
  • wkad pracy


UWAGA !
Zgoszenia naley przesa na zaączonym formularzu faksem lub listownie do 24 marca 2017 roku.

FORMULARZ


Zesp Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztacących
im. Stanisawa Staszica
83-115 Swaroyn
ul. Szkolna 2
tel./fax 058 536-93-93


Na laureatw czekają liczne nagrody oraz dyplomy.


Bliszych informacji udziela:
Andrzej Murawski
tel. 600-258-085
tel. do szkoy 058-536-93-93

VI Powiatowy Konkurs Wielkanocny pt.

"PISANKI, PALMY, CIASTA I STROIKI WIELKANOCNE"


-->

VII Powiatowy Konkurs Wielkanocny

Dnia 2 kwietnia 2009 roku w naszej szkole odby si VII Powiatowy Konkurs Wielkanocny. w nim przedstawiciele szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz czonkowie K Gospody Wiejskich i mieszkacy Domw Pomocy Spoecznej z Powiatu Tczewskiego.

Celami tego konkursu są:
• kultywowanie tradycji ludowych,
• pobudzanie modziey do inwencji twrczej,
• propagowanie kultury naszych regionw,
• nabywanie umiejtnoci prezentacji wykonanych prac.

Zwycizcy w grupie modzie szkolna:

I miejsce - ZSAiO Swaroyn
II miejsce - Internat przy ZSAiO Swaroyn
III miejsce - Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w Gniewie

Zwycizcy w grupie rodowiska pozaszkolne:

I miejsce - Dom Pomocy Spoecznej w Damaszce
II miejsce - Koo Gospody Wiejskich - Wielkie Walichnowy
III miejsce - Warsztaty zajciowe Caritas Skrcz
Poniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b