>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<

RADA PEDAGOGICZNA 2015/2016

1 Bartoszewski Jarosaw DYREKTOR j. polski, j. niemiecki, wychowawca internatu
2 Prabucki Janusz WICEDYREKTOR fizyka, informatyka, przyroda
3 Ratkowski Tomasz KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO produkcja zwierzca,
4 Siekierzyska Emilia KIEROWNIK INTERNATU wychowawca internatu
5 Sobiecki Tadeusz organizacja w produkcji rolniczej, technika w rolnictwie, dziaalno gospodarcza w gast.
6 Borys Tadeusz maszyny rolnicze, pojazdy rolnicze, nauka jazdy kat. B, zajcia praktyczne
7 Ciskowska Anna biologia, biologia i ekologia, przyroda, WD
8 Hebel Sebastian podstawy ekonomii, ekonomika agrobiznesu, zarzdzanie firm, elementy rachunkowoci, podstawy przedsibiorczoci, wychowawca internatu
9 Duchnicz Tomasz PEDAGOG SZKOLNY, edukacja dla bezpieczestwa, bezpieczestwo publiczne
10 Gajdamowicz Beata j. niemiecki
11 Grzebiska Barbara historia, wos, wok, geografia
12 Olkowska Daria roliny ozdobne, projektowanie obiektw AK, zajcia praktyczne z AK,
13 Woźniak Olga roliny ozdobne, podstawy projektowania w architekturze, ochrona i ksztatowane krajobrazu
14 Labudda Anna chemia, matematyka, analiza ywności
15 Godek Mirosaw informatyka
16 Majewska Alicja religia, etyka
17 Zybura Monika jzyk rosyjski, wychowawca internatu
18 Matura Marek jezyk angielski
19 Murawski Andrzej podstawy przedsibiorczoci, przedsibiorczo, przedsibiorczo w gospodarce rynkowej, zajcia praktyczne
20 Murawska Grayna technologia gastronomiczna z towaroznastwem, przetwrstwo spoywcze, technika w przetwrstwie spoywczym, podstawy rachunkowoci gastronomicznej, zajcia praktyczne
21 Opaliski Krzysztof mechanizacja rolnictwa, zajcia praktyczne
22 Paczkowska Agata BIBLIOTEKARZ, j. angielski
23 Plichta Halina produkcja rolinna, zajcia praktyczne
24 Paździerska Iwona wychowanie fizyczne
25 Komorowski Rafa ochrona lasu, hodowla lasu, uytkowanie lasu, zajcia praktyczne
26 muda Trzebiatowska Magorzata matematyka, wychowawca internatu
27 Spadik Grzegorz nauka jazdy kat. T, przepisy ruchu drogowego, zajcia praktyczne
28 Wojszko Zbigniew historia, wos, podst. konstrukcji maszyn, rysunek techniczny, historia i spoeczestwo
29 emajtis Grzegorz wychowanie fizyczne
30 Truchliski Dariusz j. polski
31 Wojszko Ewa wychowawca internatu, pr. tech. w gastr.
32 Woliska Monika wychowanie fizyczne
33 Kluge-Wojciechowska Karolina wychowawca internatu
34 Myski Eugeniusz zajcia praktyczne, nauka jazdy kat. B
35 Piernicka-Szadkowska Angelika jzyk angielski
36 Parol Tomasz systemy energetyki odnawialnej, geografia
37 Prząda Joanna matematyka, wychowawca internatu
38 Januchta Sawomira jzyk niemiecki
39 Krzykowska Kornelia jzyk polski
40 Reszka Sawomir informatyka
41 Szaapata Marek wychowanie fizyczne - sztuki walki
42 Molak Przemysaw jzyk angielski
43 Matysiak Barbara jzyk angielskiSobota
25 maja
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b