>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<

         W Zespole Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych w Swaroynie, jak w kadej szkole, ktrej dobro i waciwe wychowanie modego czowieka stawiane s jako priorytety w pracy edukacyjno – wychowawczej, zatrudniony jest w penym wymiarze godzin Pedagog Szkolny.
W naszej szkole jego funkcj peni mgr Tomasz Duchnicz, czowiek ktry nie tylko posiada pene kwalifikacje zawodowe niezbdne do penienia tej funkcji, ale rwnie uprawnienia w zakresie „Pedagogiko opiekuczo-wychowawczej i pracy socjalnej”, „Ratownictwa medycznego”, „Edukacji prozdrowotnej”. Posiada on rwnie uprawnienia do bycia liderem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placwce, oraz penienia funkcji doradcy zawodowego.
W naszej szkole jest on autorem:
 • Szkolnego Programu Profilaktycznego;
 • Szkolnego Programu Wychowawczego;
 • Szkolnego Programu Walki z Agresj i Przemoc w Domu i Szkole.
Cyklicznie realizuje takie programy profilaktyczne wasnego autorstwa jak:
 • Szkolny Program Profilaktyczny „Dzikuj – nie pij, nie pal, nie bior”;
 • Szkolny Program Profilaktyczny „Komunikacja midzyludzka”;
 • Szkolny Program Profilaktyczny „Ballada o kolizjach drogowych”;
 • Szkolny Program Profilaktyczny „Zajcia adaptacyjno – integracyjne”;
 • Szkolny Program Profilaktyczny „Asertywno – sztuka bycia sob”;
Dziki pozyskanym dowiadczeniom i umiejtnoci realizuje on rwnie w sposb w peni profesjonalny takie programy profilaktyczne jak:
 • „Stres przed matur”;
 • „Rowa wsteczka”;
 • „Nowotwory piersi”;
 • „Pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej”;
 • „Czy naprawd jestemy inni”;
 • „HIV I AIDS to take twj problem”;
 • „Istoto obowizkw prawnych oraz konsekwencje jego nieprzestrzegania”;
 • „Warsztaty doradcy zawodowego”;
oraz wiele innych, ktrych nie sposb wymieni, a ktre s realizowane w zalenoci od aktualnych moliwoci i potrzeb. Wiele z nich realizowanych jest w oparciu o spektakle profilaktyczne bd te przy wsparciu zaproszonych goci.
         Mgr Tomasz Duchnicz jako Pedagog Szkolny poza indywidualnym poradnictwem dla uczniw, pedagogizacj rodzicw, oraz poradnictwem zawodowym peni rwnie w naszej szkole funkcj lidera zespou profilaktyczno-wychowawczego, za o jego waciwych relacjach i stosunku do uczniw niech wiadczy fakt, i w naszej szkole peni on rwnie funkcje Opiekuna Samorzdu Uczniowskiego a take Opiekuna Szkolnego Koa Wolontariuszy.
br />

GODZINY PRACY PEDAGOGA:

Poniedziaek 10:15-11:25 – 12:10-14:00
Wtorek 7:45-9:30 – 10:15-12:30
roda 8:30-10:30 – 11:15 - 13:10
Czwartek 9:20-13:05
Pitek 7:45-9:30 – 10:15 - 14:00
Sobota
25 maja
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b