>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<

Szkoy dla modziey   |   Wymagane dokumenty  |   Atuty szkoyTERMIN SKADANIA DOKUMENTW:
OD 9 MAJA DO 22 CZERWCA 2016 R.
DO GODZ. 15.00 - W SEKRETARIACIE SZKOYREKRUTACJA 2016/2017

   

TECHNIKUM:


LICEUM OGLNOKSZTACĄCE:


ZASADNICZA SZKOA ZAWODOWA:


Wymagane dokumenty


     Dokumenty obowizujce kandydata ubiegajcego si o przyjcie do Zespou Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych w Swaroynie:

 • podanie o przyjcie do szkoy wedug wzoru
  WNIOSEK 2016 (pdf)
  ,
 • wiadectwo ukoczenia gimnazjum (orygina),
 • karta zdrowia,
 • orygina zawiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • kserokopia dowodu osobistego jednego z rodzicw,
 • zawiadczenie lekarskie o braku przeciwskaza zdrowotnych do ksztacenia w okrelonym zawodzie (dotyczy Zasadniczych Szk Zawodowych),
 • 3 fotografie.
 

 


Atuty Zespou Szk Agrotechnicznych
i Oglnoksztaccych w Swaroynie :

 • szkoa malowniczo pooona w otoczeniu wspaniaych terenw zielonych,
 • szkoa dogodnie pooona pod wzgldem komunikacyjnym (PKP, PKS, Mateobus),
 • szkoa posiada w peni przygotowan i wykwalifikowan kadr pedagogiczn otwart na realizacj innowacji i eksperymentw pedagogicznych,
 • jest szko redniej wielkoci (350 uczniw),
 • istnieje moliwo wyjazdu na praktyki rolnicze do Niemiec, Szwecji
 • kady ucze moe zamieszka w internacie - koszt 200 z,
 • posiada ciekawy program dziaalnoci pozalekcyjnej (m. in. kka: informatyczne, ekologiczne, chemiczne, historyczne, sportowe zajcia pozalekcyjne),
 • szkoa jest wyposaona w trzy pracownie komputerowe,
 • szkoa umoliwia realizacj programu nauki jazdy samochodem i cignikiem (prawo jazdy kat. B - Fiat Punto Grande i kat. T - Zetor PROXIMA 90),
 • szkoa posiada warsztaty szkolne, gospodarstwo rolne (23 ha),
 • szkoa posiada strzelnic sportow, kompleks boisk sportowych, kort tenisowy,
 • szkoa wsppracuje ze szkoami w Szwecji, Niemczech
 • komputer i projektor multimedialny w kadej sali lekcyjnej
 • trzy tablice interaktywne

SZKOA WSZYSTKIM UCZNIOM GWARANTUJE PRAKTYKI
Sobota
25 maja
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b