>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
































archiwum

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

OKR1.jpg W ¿rod¿ 20 marca w Tczewskim Centrum Kultury odby¿y si¿ eliminacje powiatowe 58. Og¿lnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie brali udzia¿ uczniowie szk¿¿ ponadgimnazjalnych oraz osoby doros¿e.

27 Marca 2013 by J. Prabucki

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET

DK8.jpeg"Pi¿kna kobieta podoba si¿ oczom,
dobra kobieta sercu.
Pierwsza klejnotem, druga- skarbem".
- Napoleon Bonaparte

08 Marca 2013 by J. Prabucki

„Bia¿e szale¿stwo”

trzepowo1a.jpgW dniach 18-22.02.2013, w naszej szkole dla uczni¿w zorganizowane by¿y wyjazdy na narty i snowboard. W ramach zaj¿¿ mo¿na by¿o skorzysta¿ ze zni¿kowych karnet¿w na wyci¿g i mo¿na by¿o w promocyjnej cenie wynaj¿¿ sprz¿t do jazdy.

07 Marca 2013 by J. Prabucki

KOSZYKARZE POLPHARMY W ZSAiO

PSG.jpgW dniu 6 marca koszykarze SKS Polpharmy Starogard Gda¿ski zawitali do ZSAiO w Swaro¿ynie. Uczniowie szko¿y mieli okazj¿ spotka¿ si¿ z zawodnikami graj¿cymi w rozgrywkach Tauron Basket Ligi.

07 Marca 2013 by J. Prabucki

SPOTKANIE Z OLIMPIJCZYKIEM

MK1.jpgDelegacja uczni¿w naszej szko¿y pod opiek¿ mgr Iwony Pa¿dzierskiej w dniu 16 stycznia 2013 r. uda¿a si¿ do Tczewa na spotkanie z czterokrotnym olimpijczykiem i medalist¿ w sportach ¿eglarskich – Mateuszem Kusznierewiczem. Olimpijczyk opowiada¿ jak dzi¿ki pasji, determinacji i ¿yczliwym ludziom, uda¿o mu si¿ zdoby¿ medale olimpijskie, zwiedzi¿ ¿wiat i pozna¿ wielu ciekawych ludzi.

07 Marca 2013 by J. Prabucki

Lekcja w-f inna niż wszystkie

tszepowo1.jpgZ inicjatywy nauczycielki Iwony Pa¿dzierskiej 01.03.2013 roku uczniowie naszej szko¿y uczestniczyli w lekcji w – f na „¿nie¿nej sali”. Dzi¿ki wsp¿¿pracy z O¿rodkiem Narciarskim w Trzepowie mogli¿my odby¿ zaj¿cia na stoku narciarskim.

07 Marca 2013 by J. Prabucki

XIII Powiatowa Licealiada Młodzieży Szkolnej

TTS1.jpgZawody dru¿ynowe w tenisie sto¿owym dziewcz¿t odby¿y si¿ w dniu 27.02.2013 r. Organizatorem zawod¿w by¿o Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie przy wsp¿¿udziale ZSBiO. Zespo¿y zosta¿y rozlosowane do dw¿ch grup, w kt¿rych grano systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Reprezentacja naszej szko¿y zaj¿¿a III miejsce.

07 Marca 2013 by J. Prabucki

STUDNIÓWKA 2013

aaa1.jpgW pi¿tek 25 stycznia uczniowie klasy maturalnej IVD4 wraz z zaproszonymi go¿¿mi bawili si¿ na imprezie studni¿wkowej. We wsp¿lnej zabawie wzi¿¿a tak¿e udzia¿ dyrekcja szko¿y oraz gronno pedagogiczne. Bal na kt¿rym wszyscy ¿wietnie si¿ bawili, trwa¿ do ¿witu.

29 Stycznia 2013 by M. GODEK

MISTRZOSTWA SZACHIST¿W

szach1.jpg W dniu wczorajszym 24 stycznia 2013 r. uczniowie naszej szko¿y brali udzia¿ w Dru¿ynowych Mistrzostwach Powiatu Szk¿¿ Ponadgimnazjalnych w Szachach. Zawody zorganizowane by¿y przez Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie. ¿e¿ska dru¿yna ZSAiO w Swaro¿ynie wywalczy¿a I miejsce. Gratulujemy wszystkim uczestnikom mistrzostw !!!

25 Stycznia 2013 by J. Prabucki

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJETNOCI ROLNICZYCH

owr30.jpg W dniach 19-20 padziernika 2012 r. odbya si w naszej szkole XXVII Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejtnoci Rolniczych. Olimpiada jest wspzawodnictwem z zakresu szeroko pojtej wiedzy rolniczej - teoretycznej i praktycznej.

25 Stycznia 2013 by J. Prabucki

Olimpiada Wiedzy o Bankach

OWoB1.jpg 30 listopada 2012 r. odbyy si w naszej szkole eliminacje Olimpiady Wiedzy o Bankach organizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Ekonomicznej i Obywatelskiej S oraz Biuro Informacji Kredytowej.

25 Stycznia 2013 by J. Prabucki

VIII OLIMPIADA PRZEDSIBIORCZOCI

oliprzed1.JPG W dniu 6 grudnia 2012 r. odbyy si w naszej szkole eliminacje do VIII Olimpiady Przedsibiorczoci. Olimpiada to wsplna inicjatyw Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunkw Ekonomicznych oraz piciu najwikszych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoy Gwnej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetw Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocawiu.

25 Stycznia 2013 by J. Prabucki

W¿DR¿WKI PO STARYM GDA¿SKU

neptun1.jpg W dniu 10 grudnia kl. II d4, by¿a na wycieczce przedmiotowej z historii. Tematem wyjazdu by¿a historia Gda¿ska, na tle historii Pomorza i Polski.

02 Stycznia 2013 by zbyszek

GWIAZDKA 2012

wiP22.jpg Z okazji wit Boego Narodzenia oraz zbliajcego si Nowego Roku 2013 yczymy wszystkim Przyjacioom naszej szkoy szczcia, pomylnoci w yciu prywatnym, szkolnym i zawodowym. Spdzenia czasu w miym rodzinnym gronie i niezapomnianych atrakcji w Sylwestrow Noc.
ycz: Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

23 Grudnia 2012 by J. Prabucki


MIEJSKA WIGILIA W TCZEWIE

wiP19.jpg W dniu dzisiejszym w Parku Kopernika w Tczewie odbya si si wigilia miejska pod patronatem biskupa pelpliskiego Ryszarda Kasyny. Tradycyjnie wigili Boego Narodzenia rozpoczy koldy, yczenia oraz bogosawiestwo. Wszyscy uczestnicy podzielili si opatkiem. Po raz kolejny Zesp Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych w Swaroynie organizowa ywy bek, ktry by wielk atrakcj dla najmodszych uczestnikw spotkania.

23 Grudnia 2012 by J. Prabucki

BOŻE NARODZENIE

wi15.jpg „Wierzysz, ¿e Jezus narodzi¿ si¿ w betlejemskim ¿¿obie,
Lecz biada ci, je¿li nie narodzi¿ si¿ w Tobie”.
Te s¿owa sta¿y si¿ mottem ¿wi¿tecznego Spotkania w naszej szkole.

23 Grudnia 2012 by Alicja

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNews



Poniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b