>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<

Orodek egzaminacyjny

     Od roku 2005 Zesp Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych im. Stanisawa Staszica w Swaroynie posiada upowanienie do organizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe absolwentw ponadgimnazjalnych zasadniczych szk zawodowych w zawodzie:


Raport z egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe 2008/2009

efektywno zdawania etapu pisemnego
zawd absolwenci przystpio
do egzaminu
zdao %
Technik ochrony rodowiska 19 15 15 100,00
Technik agrobiznesu 17 17 16 94,11
Technik rolnik 18 18 17 94,44
Kucharz maej gastronomii 14 13 12 92,30
Mechanik operator pojazdw i maszyn rolniczych 17 16 15 93,75

Efektywno zdawania etapu praktycznego
zawd absolwenci przystpio
do egzaminu
zdao %
Technik ochrony rodowiska 19 16 12 75,00
Technik agrobiznesu 17 15 9 60,00
Technik rolnik 18 18 14 77,77
Kucharz maej gastronomii 14 13 9 69,23
Mechanik operator pojazdw i maszyn rolniczych 17 13 13 100,00

Ostateczny wynik egzaminw potwierdzajcych kwalifikacje zawodowe. absolwenci, ktrzy otrzymali dyplom i certyfikat w jzyku polskim i angielskim

zawd absolwenci przystpio
do egzaminu
zdao %
Technik ochrony rodowiska 19 14 10 71,42
Technik agrobiznesu 17 15 9 60,00
Technik rolnik 18 18 14 77,77
Kucharz maej gastronomii 14 13 8 61,53
Mechanik operator pojazdw i maszyn rolniczych 17 13 12 92,30
RAPORT Z EGZAMINU POTWIERDZAJCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2005/2006

EFEKTYWNO ZDAWANIA ETAPU PISEMNEGO
ZAWD ABSOLWENCI PRZYSTPIO
DO EGZAMINU
ZDAO %
KUCHARZ MAEJ GASTRONOMI 23 23 20 87
MECHANIK OPERATOR POJAZDW I MASZYN ROLNICZYCH 14 12 11 92

EFEKTYWNO ZDAWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO
ZAWD ABSOLWENCI PRZYSTPIO
DO EGZAMINU
ZDAO %
KUCHARZ MAEJ GASTRONOMI 23 23 22 96
MECHANIK OPERATOR POJAZDW I MASZYN ROLNICZYCH 14 12 12 100

OSTATECZNY WYNIK EGZAMINW POTWIERDZAJCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

ZAWD ABSOLWENCI PRZYSTPIO
DO EGZAMINU
ZDAO %
KUCHARZ MAEJ GASTRONOMI 23 23 19 82,6
MECHANIK OPERATOR POJAZDW I MASZYN ROLNICZYCH 14 11 10 90,9


KUCHARZ MAEJ GASTRONOMII 512[05]MECHANIK - OPERATOR POJAZDW I MASZYN ROLNICZYCH 723[03]

RAPORT Z EGZAMINU POTWIERDZAJCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

EFEKTYWNO ZDAWANIA ETAPU PISEMNEGO
ZAWD ABSOLWENCI PRZYSTPIO
DO EGZAMINU
ZDAO %
KUCHARZ MAEJ GASTRONOMI 14 14 12 85,71
MECHANIK OPERATOR POJAZDW I MASZYN ROLNICZYCH 23 23 23 100

EFEKTYWNO ZDAWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO
ZAWD ABSOLWENCI PRZYSTPIO
DO EGZAMINU
ZDAO %
KUCHARZ MAEJ GASTRONOMI 14 14 11 100
MECHANIK OPERATOR POJAZDW I MASZYN ROLNICZYCH 23 21 19 90,47

OSTATECZNY WYNIK EGZAMINW POTWIERDZAJCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

ZAWD ABSOLWENCI PRZYSTPIO
DO EGZAMINU
ZDAO %
KUCHARZ MAEJ GASTRONOMI 14 14 12 85,71
MECHANIK OPERATOR POJAZDW I MASZYN ROLNICZYCH 23 21 19 90,47


KUCHARZ MAEJ GASTRONOMII 512[05]MECHANIK - OPERATOR POJAZDW I MASZYN ROLNICZYCH 723[03]
Sobota
25 maja
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b