>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Obóz Szkoleniowy MDP Swarożyn 2016

MDP_2016_4.jpg W dniach 10 - 19 lipca 2016 na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie odbył się Obóz Szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu tczewskiego.

21 Lipca 2016 by

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

ZRS16-1a.jpg 24 czerwca 2016 r. o godz. 9.15 w ZSAiO odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. W uroczystości wzięli udział uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne oraz pracownicy obsługi i administracji.

24 Czerwca 2016 by J. Prabucki

Zbiórka krwi i rejestracja dawców szpiku

DK16-1a.jpg W Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie w dniu 23 czerwca 2016 r. odbyła się akcja zbiórki potencjalnych dawców szpiku oraz zbiórka krwi. Dziękujemy wszystkim, którym los innego człowieka leży na sercu.

23 Czerwca 2016 by J. Prabucki

Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi

Sztan-1a.JPGW dniu 18 czerwca 2016 r. w Tczewie odbyły się VII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tczewskiego w wyciskaniu sztangi leżąc w stylu klasycznym. Nasz uczeń z klasy II LO Tomasz Gdaniec zajął III miejsce z wynikiem 49,11p. w kategorii junior do lat 20. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodnikowi i trenerowi Markowi Szałapacie.

23 Czerwca 2016 by J. Prabucki

Dzień Czerwonego Krzyża

DCK16-1a.jpg Dnia 16 czerwca na trzeciej godzinie lekcyjnej obchodzili¿my Dzie¿ Czerwonego Krzy¿a. By¿a to znakomita okazja, by krzewi¿ idea¿y humanitaryzmu i bezinteresownej pomocy oraz przypomnie¿ zas¿ugi najwi¿kszego i najstarszego humanitarnego ruchu na ¿wiecie.

23 Czerwca 2016 by J. Prabucki

Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka

DSDD16-1a.JPG W dniu 31 maja 2016 r. na czwartej godzinie lekcyjnej wszystkie klasy uczestniczy¿y w konkurencjach sportowych zorganizowanych w formie obwodu stacyjnego. G¿¿wnym celem by¿o przygotowanie uczni¿w do dokonywania wybor¿w zwi¿zanych z wszechstronnym uczestnictwem w kulturze fizycznej oraz w¿asn¿ sprawno¿ci¿ i zdrowiem.

16 Czerwca 2016 by J. Prabucki

KONKURS – „TECHNIK OZE WSZYSTKO MOŻE”

Koze-1a.JPG W dniach 09-10.06.2016 w Zespole Szk¿¿ Og¿lnokszta¿c¿cych i Technicznych w Miastku odby¿ si¿ I Og¿lnopolski Konkurs "Technik OZE wszystko mo¿e". Honorowymi patronami konkursu by¿ Wicewojewoda Pomorski Pan Mariusz ¿uczyk oraz Starosta Bytowski Leszek Waszkiewicz.

16 Czerwca 2016 by J. Prabucki

Resortowa szkoła rolnicza

RSR-1a.jpg 13 czerwca 2016 r. w ministerstwie odbyła się uroczystość podpisania przez ministra Krzysztofa Jurgiela oraz starostę i wicestarostę tczewskiego Porozumienia w sprawie przejęcia szkół rolniczych wchodzących w skład ZSAiO w Swarożynie.

15 Czerwca 2016 by J. Prabucki

„Zadbaj o zdrowie”

zoz-1a.jpg W niedzielę 12 czerwca w pobliżu Centrum Handlowego Atrium odbyła się VI edycja Festynu „Zadbaj o zdrowie”. Festyn miał charakter prozdrowotny i dobroczynny.

>>Video TeTka<<

14 Czerwca 2016 by J. Prabucki

Obóz szkoleniowy dla uczniów klas mundurowych - Tleń 2016

OSlo16-1a.jpg W dniach od 6 do 10 czerwca bieżącego roku odbył się wzorem lat ubiegłych obóz szkoleniowy dla klas mundurowych. Bazę mieliśmy na terenie stanicy wodnej PTTK w Tleniu.

11 Czerwca 2016 by J. Prabucki

Rajd honorowych dawców krwi

rhd-1a.jpg W Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie w dniu 23 czerwca 2016 r. odbędzie się akcja zbiórki potencjalnych dawców szpiku oraz zbiórka krwi. Zapraszamy wszystkich, którym los innego człowieka leży na sercu.

09 Czerwca 2016 by J. Prabucki

XXI Konkurs Literacki

KL-1a.jpg W dniu 2 czerwca 2016 roku odbył się XXI Konkurs Literacki im. ks. Janusz Pasierba. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy I LO Adrianna Nitza z wierszem „Droga Krzyżowa” i „Sen”.

07 Czerwca 2016 by J. Prabucki

Dni trawnika i traw

dtit-1a.jpg W Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie 13 maja odbyła się konferencja ,,Dni Trawnika i Traw”. To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu firm z sektora nasiennego.

29 Maja 2016 by J. Prabucki

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 2016

DOD16-8a.JPG W dniu 20 maja 2016 r. na zaproszenie ZSAiO w Swarożynie w ramach realizacji "Dni otwartych drzwi" odwiedzili naszą szkołę gimnazjaliści klas trzecich z powiatu tczewskiego, starogardzkiego i malborskiego zainteresowani ofertą edukacyjną na rok szkolny 2016/2017.
>Video TeTka<

20 Maja 2016 by J. Prabucki

Uroczyste zakończenie nauki klas maturalnych 2016

ZRSKM16-1.JPG 29 kwietnia 2016 roku po¿egnali¿my uczni¿w klas programowo najwy¿szych ko¿cz¿cych si¿ matur¿. Mury naszej szko¿y opu¿cili uczniowie LO oraz kszta¿c¿cy si¿ w zawodach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik technologii ¿ywno¿ci oraz technik urz¿dze¿ i system¿w energetyki odnawialnej.

20 Maja 2016 by J. Prabucki

MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE SIATKOWEJ 2015/2016

Tradycyjnie w naszej szkole odbywaj¿ si¿ coroczne Mistrzostwa Szko¿y w Pi¿ce Siatkowej. W tym roku do rozgrywek zg¿osi¿y si¿ reprezentacje 12 klas. Wszystkich tych, kt¿re chcia¿y si¿ dobrze bawi¿ i przyst¿pi¿ do wsp¿¿zawodnictwa sportowego po¿¿czonego z rozrywk¿.

28 Kwietnia 2016 by I.Padzierska

Na lekcję w podskokach

jump_cyti1.jpg Dzi¿ki ch¿ciom i ¿yczliwo¿ci os¿b pracuj¿cych w naszej szkole uda¿o si¿ przeprowadzi¿ niecodzienn¿ lekcj¿ wychowania fizycznego w klasie ID4 (architektura krajobrazu).

14 Kwietnia 2016 by I.Padzierska

Powiatowy Turniej Tańca 2016

P3210109.JPG 21 marca w Tczewie odby¿ si¿ coroczny Powiatowy Turniej Ta¿ca. W tym roku prawie wszystkie szko¿y ponadgimnazjalne i gimnazjalne z powiatu Tczewskiego wzi¿¿y udzia¿ we wsp¿¿zawodnictwie. Konkurencja by¿a bardzo du¿a. Nasza szko¿a reprezentowana przez zesp¿¿ taneczny, par¿ taneczn¿ i solistki pojecha¿ broni¿ zesz¿orocznych tytu¿¿w.

21 Kwietnia 2016 by I.Padzierska

Wycieczka - Targi Gastrem 2016

KkG-1.JPG W dniu 13 kwietnia 2016 roku odby¿a si¿ wycieczka przedmiotowa klasy I i II Technikum ¿ywienia i Us¿ug gastronomicznych na Targi Gastrem 2016 do Redy.

27 Kwietnia 2016 by G. Murawska

XX Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro

EGastro-25.jpg W dn. 6-8.04.2016 odby¿a si¿ wycieczka przedmiotowa dla uczni¿w kl. II i III Technikum ¿ywienia i Us¿ug Gastronomicznych. EuroGastro to najwi¿ksze i najwa¿niejsze w Polsce targi dla bran¿y HoReCa prezentowane w CentrumTargowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie.

11 Kwietnia 2016 by J. Prabucki

XVII Powiatowe Targi Edukacyjne

Pte13.JPG Powiat Tczewski ju¿ po raz XVII zorganizowa¿ Powiatowe Targi Edukacyjne, kt¿re odby¿y si¿ 1 kwietnia w Tczewie. Zasadniczym celem targ¿w edukacyjnych jest prezentacja przygotowanych ofert edukacyjnych szk¿¿ ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 dzia¿aj¿cych na terenie powiatu.

02 Kwietnia 2016 by J. Prabucki

Konkurs ortograficzny

Pkor-1a.jpeg W dniu 21 marca 2016 r. odbył się XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II LO: Łukasz Bartczak i Natalia Grodek pod opiek¿ Dariusza Truchlińskiego.

21 Marca 2016 by J. Prabucki

XIV Powiatowy Konkurs Wielkanocny

PKW14-1.JPG W dniu 18 marca 2016 r. w ZSAiO odbył się XIV Powiatowy Konkurs Wielkanocny. Uroczystemu otwarciu przewodniczył Wicestarosta Tczewski Witold Sosnowski. W konkursie brały udział 23 zespoły reprezentujące szkoły, przedstawicieli KGW oraz DPS-ów. >ALBUM< >TV Tetka<

18 Marca 2016 by J. Prabucki

Szkolny Konkurs Wielkanocny

SKW14-1.JPG W dniu 17 marca 2016 r. w ZSAiO odby¿ si¿ Szkolny Konkurs Wielkanocny. Celem konkursu jest pobudzanie m¿odzie¿y do inwencji tw¿rczej i upowszechnianie wiedzy na temat zwyczaj¿w zwi¿zanych z okresem ¿wi¿t Wielkiej Nocy.

18 Marca 2016 by J. Prabucki

Turniej Wiedzy Pożarniczej

otwp-1.jpg W dniu 17 marca 2016 r. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarożynie odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym. ZSAiO reprezentowało 4 uczniów LO. Trzecie miejsce i możliwość kontynuowania turnieju na szczeblu powiatowym uzyskała Maja Marcinkowska. Gratulujemy i życzymy kolejnego sukcesu.

18 Marca 2016 by J. Prabucki

ZSAiO w drodze ku szkolnictwu resortowemu

wminis3.jpg W ¿rod¿ 9 marca go¿cili¿my w naszej szkole Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Ryszarda Zarudzkiego oraz Burmistrza Pelplina Pana Patryka Demskiego, kt¿rzy po gda¿skiej debacie z rolnikami postanowili skorzysta¿ z zaproszenia Starosty Tczewskiego Tadeusza Dzwonkowskiego i Dyrektora ZSAiO Jaros¿awa Bartoszewskiego. >>Film - TeTka<<

17 Marca 2016 by J. Prabucki

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

rek2016-1.jpg Wielki Post to czas refleksji nad ¿yciem i swoim post¿powaniem – takim dniem zastanowienia w naszej spo¿eczno¿ci szkolnej by¿ dzie¿ 9 marca 2016 r.

10 Marca 2016 by Alicja

Błogosławieństwo pojazdu

traB-1a.JPG W dniu 2 marca 2016 r. w naszej szkole odby¿ si¿ obrz¿d b¿ogos¿awie¿stwa nowego ci¿gnika rolniczego. B¿ogos¿awie¿stwa udzieli¿ proboszcz parafii w Swaro¿ynie ks. dr Piotr Malinowski.
>>agrofoto.pl<<

02 Marca 2016 by J. Prabucki

Wycieczka przedmiotowa do Destylarni Sobieski S.A.

SobW-1a.jpeg W dniu 8 lutego 2016 roku odby¿a si¿ wycieczka przedmiotowa kl III Technikum ¿ywienia i Us¿ug Gastronomicznych do zak¿adu Destylarnia Sobieski S.A. w Starogardzie Gda¿skim.

09 Lutego 2016 by G. Murawska

SPORTOWE PODBOJE REPREZENTANTÓW ZSAiO

sport1.jpg Mimo , ¿e zima za oknem nasi sportowcy pe¿ni energii i zapa¿u staj¿ do wsp¿¿zawodnictwa z uczniami innych szk¿¿ Powiatu Tczewskiego. Tenis sto¿owy , koszyk¿wka , siatk¿wka….
A przed nami kolejne rozgrywki sportowe.

02 Lutego 2016 by I.Padzierska

Spotkanie organizatorów Orszaku Trzech Króli

OTK1a.jpg 28 stycznia w Restauracji "Piaskowa" w Tczewie spotkali się organizatorzy i dobrodzieje tegorocznego Orszaku Trzech Króli, który odbył się 6 stycznia w Tczewie. W spotkaniu uczestniczyła również delegacja naszej szkoły.

01 Lutego 2016 by J. Prabucki

POLAGRA-PREMIERY 2016

PolPre-1a.jpg W pi¿tek 22 stycznia grupa 50 uczni¿w uczestniczy¿a w Mi¿dzynarodowych Targach Rolniczych POLAGRA-PREMIERY w Poznaniu. Po raz sz¿sty przedstawiono ¿wiatowe premiery na polskim rynku i setki nowych pozycji asortymentowych.

23 Stycznia 2016 by J. Prabucki

Studniówka 2016

stud16-1a.jpg W sobot¿ 16 stycznia uczniowie klasy III LO oraz kszta¿c¿cy si¿ w zawodzie technika rolnika, ¿ywienia, architektury krajobrazu i odnawialnych ¿r¿de¿ energii bawili si¿ na balu studni¿wkowym w Willi Le¿ne Ustronie w Lubiszewie Tczewskim. Tradycyjnie bal studni¿wkowy rozpocz¿to polonezem.

16 Stycznia 2016 by J. Prabucki

24. Finał WOŚP - Mierzymy wysoko!

wosp2016_2.jpg 10 stycznia 2016 r. po raz kolejny zorganizowany został w naszej szkole sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem 24. Finału WOŚP był zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

11 Stycznia 2016 by

Orszaku Trzech Króli w Tczewie

TK-1a.jpg Trzej Kr¿lowie - Kacper, Melchior oraz Baltazar wraz z towarzysz¿cym im orszakiem poprowadzili przyby¿ych do Stajenki w poszukiwaniu Jezusa ulicami Tczewa. Orszak wyruszy¿ z by¿ego stadionu przy ul. Ba¿dowskiej. Po raz pierwszy do¿¿czyli do niego uczniowie naszej szko¿y, jako grupa zorganizowana.

06 Stycznia 2016 by J. Prabucki

NOWY CIĄGNIK PROXIMA 90

zet_pr-1A.JPG To jest zapowiedź dobrego roku. Nasza szkoła wzbogaciła się o nowy ciągnik PROXIMA 90 ZETOR o warto¿ci 130 ty¿. złotych. Nasi uczniowie i kursanci nauki jazdy kategorii T będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe na nowoczesnym sprzęcie.

06 Stycznia 2016 by J. Prabucki

VII KONKURS BIBLIJNY

Wig15-1b.jpg Po raz pierwszy w szkole odby¿ si¿ Konkurs Biblijny uczennice i uczniowie poznawali posta¿ Szaw¿a z Tarsu, kt¿ry nawraca si¿, przyjmuje chrzest i staje si¿ Paw¿em Aposto¿em g¿osz¿cym nauk¿ Jezusa i daj¿cy swoim ¿yciem ¿wiadectwo swojej wiary.

29 Grudnia 2015 by Alicja

BOŻE NARODZENIE

Wig15-1a.jpg Jest jeden taki dzie¿ w roku,
Bardzo niezwyk¿y.
Dzie¿, kt¿ry zaczyna nie¿mia¿o wchodzi¿
w momencie zapadni¿cia zmroku….

29 Grudnia 2015 by Alicja

Wigilia sołecka w Swarożynie

wswar1.jpg Tradycyjnie ka¿dego roku w gminie Tczew organizowane s¿ spotkania op¿atkowe w poszczeg¿lnych so¿ectwach. W Swaro¿ynie ju¿ po raz 25 odby¿a si¿ wigilia so¿ecka. Uczestniczy¿o w niej ponad 60 os¿b. Uroczysto¿¿ zaszczyci¿ swoj¿ obecno¿ci¿ W¿jt Gminy Tczew Roman Rezmerowski.

17 Grudnia 2015 by J. Prabucki

Liga piłki koszykowej chłopców

116a.jpg 4 grudnia rozpocz¿¿y si¿ rozgrywki w ramach Ligi Koszykowej Powiatu Tczewskiego. Podobnie jak 8 innych szk¿¿ ponadgimnazjalnych nasza szko¿a r¿wnie¿ zg¿osi¿a zesp¿¿ do rozgrywek.

10 Grudnia 2015 by I.Padzierska

XI Edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

OlPrze.JPG W dniu 3.12.2015 r. odby¿y si¿ eliminacje szkolne XI Edycji Olimpiady Przedsi¿biorczo¿ci organizowanej przez polskie uczelnie ekonomiczne przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

03 Grudnia 2015 by J. Prabucki

"Rekord świata" naszych dziewcząt w lidze siatkówki

aa1aaa.JPG 28.11.2015 odbyła się VII kolejka PLPS.
Nasze dziewczyny rozegrały 2 mecze, po drodze ustanawiając swoisty rekord świata.

03 Grudnia 2015 by I.Padzierska

,,BayLab"

DNBG-1a.JPG Dnia 30 listopada 2015 r. uczniowie klasy I,II i IV technikum rolniczego uczestniczyli w Dniach Nauki ,,BayLab" w Gda¿sku.

30 Listopada 2015 by A.Murawski

Agritechnica 2015 – Hannover

ATH-1.JPG W dniach 11-14 listopada 2015 r. uczniowie klasy II i III technikum rolniczego uczestniczyli w ¿wiatowych targach techniki rolniczej i le¿nej w Hanowerze w Niemczech. Wystawa obfitowa¿a w nowo¿ci z bran¿y rolniczej i najnowsze osi¿gni¿cia in¿ynierskie.

26 Listopada 2015 by J. Prabucki

Z wizytą w zakładach gastronomicznych

kar-1.jpg W dniu 19 listopada uczniowie kl. II D4 Technikum ¿ywienia i us¿ug gastronomicznych w ramach kszta¿cenia praktycznego uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do zak¿ad¿w gastronomicznych w Tczewie. Uczniowie odwiedzili restauracje ,,Piaskowa", ,,Carina " oraz bar ,,Dworcowa".

23 Listopada 2015 by J. Prabucki

Swarożyn w piłce nożnej chłopców potęgą jest i basta…. w powiecie tczewskim

aaa2b.JPG 10 listopada nasza dru¿yna pi¿karzy no¿nych pod opiek¿ Iwony Pa¿dzierskiej pojecha¿a do Tczewskiego II LO na zawody powiatowe w Futsalu.

20 Listopada 2015 by I.Padzierska

Nie tylko adne, ale jeszcze gra potrafi

Mielimy okazj podziwia gr wielu uzdolnionych i trenujcych dziewczt w Zespole Szk Kupieckich i Rzemielniczych w Tczewie, a przeciwko wielu gra na jednym parkiecie.

20 Listopada 2015 by I.Padzierska

„Młodzież – Rolnictwo - Unia Europejska - 2015”

mru-1.JPG W Auli Kryszta¿owej Szko¿y G¿¿wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 10 listopada odby¿a si¿ konferencja M¿odzie¿ – Rolnictwo - Unia Europejska. Rozpocz¿¿a XIX edycj¿ konkursu "Jak zreformowa¿ gospodarstwo mojego ojca?".

19 Listopada 2015 by J. Prabucki

Olimpiada Wiedzy i Umiej¿tno¿ci Rolniczych

owiur.jpg Dnia 23.10.2015 w naszej szkole odby¿ si¿ pierwszy etap XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiej¿tno¿ci Rolniczych - OWiUR. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej presti¿owych konkurs¿w wiedzy i umiej¿tno¿ci praktycznych organizowany w naszym kraju.

18 Listopada 2015 by J. Prabucki

Wystawa filatelistyczna

Z-jp2.jpg W dniach od 10-16 listopada mia¿a miejsce wystawa filatelistyczna, zatytu¿owana,,OD PONTYFIKATU DO BEATYFIKACJI" zorganizowana przez ko¿o numizmatyczno - filatelistyczne ,,M¿ody kolekcjoner" dzia¿aj¿ce w ZSAiO w Swaro¿ynie.

16 Listopada 2015 by A.Murawski

Święto Niepodległości

NSN15-1a.jpg W dniu 10.11.2015 miała miejsce uroczysta akademia z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości.

14 Listopada 2015 by

XXIX OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

owe1.jpg W dniu 4 listopada 2015 roku o godzinie 9:00 rozpocz¿¿a si¿ XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, w kt¿rej udzia¿ brali uczniowie naszej szko¿y. Tematem wiod¿cym w tej edycji olimpiady by¿a „Nier¿wno¿ci spo¿eczne a rozw¿j gospodarczy”.

12 Listopada 2015 by J. Prabucki

Mixed Martial Arts - MMA

MMA-1a.jpg W pa¿dzierniku br. w szkole powsta¿a szk¿¿ka mieszanek sztuk walki prowadzona przez Pana Marka Sza¿apat¿. Na zaj¿ciach mo¿na nauczy¿ si¿ technik walki kickboxingu, ju-jitsu, boksu i zapas¿w.

11 Listopada 2015 by J. Prabucki

Stypendia Prezesa Rady Ministr¿w 2015

sprm15-1b.jpg W pi¿tek 23 pa¿dziernika 2015 r. w sali im. Lubomira Szopi¿skiego w Ko¿cierzynie Pomorski Wicekurator O¿wiaty wr¿czy¿a Stypendia Prezesa Rady Ministr¿w. W roku szkolnym 2015/2016 Stypendium Prezesa Rady Ministr¿w otrzyma¿y Magdalena Gackowska uczennica klasy III LO oraz Diana Zieman uczennica klasy II technikum.

23 Padziernika 2015 by J. Prabucki

Szkolenie z zakresu ochrony ro¿lin

SOR-1.jpg21-09.w wyniku nawi¿zanej wsp¿¿pracy Rady Szko¿y z firma PROCAM odby¿o si¿ szkolenie dla uczni¿w klasy I i III Technik Rolnik prowadzone przez lekarza ro¿lin firmy PROCAM – mgr Macieja Bromirskiego. Organizatorem spotkania by¿ mgr in¿. Andrzej Murawski.

21 Padziernika 2015 by A.Murawski

ROZSTRZYGNI¿CIE KONKURSU "ZGADNIJ, KTO TO?"

konkurs.JPGZgodnie z regulaminem konkursu "Zgadnij, kto to?", polegaj¿cym na rozpoznaniu nauczycieli ze zdj¿¿ z dzieci¿stwa, z grona poprawnie udzielanych odpowiedzi, wy¿onili¿my trzech zwyci¿zc¿w.

20 Padziernika 2015 by Karolina

Tczewska Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt

aaa1.JPGNa początku października ruszyła Tczewska Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt. Udział bierze 12 zespołów w tym reprezentujące ZSAiO dziewczęta.

18 Padziernika 2015 by

Turniej pi¿ki no¿nej

PTPN15-1a.JPGW dniu 15.10.2015 reprezentacja szko¿y pojecha¿a do Tczewa na zawody powiatowe w „6-tkach pi¿karskich”. Wr¿cili¿my, jako zwyci¿zcy powiatu w „6-tkach pi¿karskich”. W tym roku jeste¿my N A J L E P S I .

16 Padziernika 2015 by I.Padzierska

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2015

DEN15-1a.jpg W dniu 14 pa¿dziernika obchodzili¿my w szkole Dzie¿ Edukacji Narodowej w rocznic¿ powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej. Uroczyst¿ akademi¿ przygotowa¿a klasa III C4 pod opiek¿ Pana Tomasza Parola.

14 Padziernika 2015 by J. Prabucki

Ślubowanie klas pierwszych 2015

LS15-1c.JPG W dniu 2 października odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych w Lesie Szpęgawskim. Uczniowie wpisali się w poczet pełnoprawnych członków społeczności ZSAiO im. St. Staszica w Swarożynie.

02 Padziernika 2015 by J. Prabucki

W dniu 28 wrze¿nia odby¿a si¿ Diecezjalna Pielgrzymka Maturzyst¿w na Jasn¿ G¿r¿

JG15-1a.jpg W tej Pielgrzymce uczestniczy¿a grupa uczennic z III klasy Liceum Og¿lnokszta¿c¿cego z naszej Szko¿y.

01 Padziernika 2015 by Alicja

KONKURS ORKI - Bielice

KoB-1.jpg W dniach 24 – 25 wrze¿nia 2015 roku uczniowie naszej szko¿y Krzysztof C¿blik i Micha¿ Szymkowiak wzi¿li udzia¿ w V Regionalnym Konkursie Orki dla m¿odzie¿y szk¿¿ rolniczych w Bielicach ko¿o Poznania.

30 Wrzenia 2015 by J. Prabucki

76 ROCZNICA ZBRODNI W LESIE SZPĘGAWSKIM

LS76-1A.jpg W niedzielę 27 września w Lesie Szpęgawskim odbyła się uroczystość związana 76 rocznicą dokonania przez hitlerowców zbrodni na mieszkańcach Kociewia. Delegacja naszej szkoły złożyła kwiaty i uczestniczyła w uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem ks. bp. Seniora Piotra Krupy.

29 Wrzenia 2015 by J. Prabucki

Zaj¿cia w Parku Oliwskim

POliwa-1a.jpg W dniu 28 wrze¿nia 2015 r. uczennice klasy II i III technikum architektury krajobrazu uczestniczy¿y w zaj¿ciach o charakterze edukacyjno-poznawczym na terenie Parku Oliwskiego im. Adama Mickiewicza. Obejrza¿y tam rzadko spotykane gatunki drzew i ro¿lin.

28 Wrzenia 2015 by J. Prabucki

Agro Show Bednary 2015

Bed15-1a.jpg Dnia 18.09.2015 r.(pi¿tek) 45 uczni¿w z 7 klas Zespo¿u Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie wybra¿o si¿ w ramach wycieczki przedmiotowej na AGRO SHOW BEDNARY 2015 k/ Poznania czyli XVII Mi¿dzynarodow¿ Wystaw¿ Rolnicz¿ zorganizowan¿ przez Polsk¿ Izb¿ Gospodarsk¿ Maszyn i Urz¿dze¿ Rolniczych.

21 Wrzenia 2015 by J. Prabucki

W GO¿CINIE U CYSTERS¿W

JC15-1a.jpg W sobotnie popo¿udnie przed Collegium Marianum w dawnym opactwie cysterskim salwy z artylerii oznajmi¿y rozpocz¿cie XV Jarmarku Cysterskiego. Przed bazylik¿ katedraln¿ odby¿y si¿ warsztaty edukacyjne "Dzie¿ w dawnym opactwie cysterskim - w go¿cinie u Cysters¿w" i tradycyjnie turniej rycerski dla ¿ak¿w "O miecz Starosty Powiatu Tczewskiego". Zesp¿¿ ¿ak¿w reprezentuj¿cych ZSAiO w Swaro¿ynie zaj¿¿ 2 miejsce.

19 Wrzenia 2015 by J. Prabucki

Biwak integracyjno - szkoleniowy klasy I LO mundurowej

P9119048a.JPGW dniach 11-12.09.2015 w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie odby¿ si¿ biwak dla m¿odzie¿y z pierwszej klasy mundurowej.

16 Wrzenia 2015 by

III Kociewski Festyn Le¿ny

FL-1a.jpgW dniu 29.08.2015 r. na terenie Stada Ogier¿w w Starogardzie Gda¿skim odby¿ si¿ III Kociewski Festyn Le¿ny oraz Mistrzostwa Drwali w ramach V Kongresu Kociewskiego.

04 Wrzenia 2015 by J. Prabucki

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

prs1.gifSzkolna inauguracja roku szkolnego 2015/2016 odb¿dzie si¿ w ZSAiO w Swaro¿ynie 1-IX-2015 r. o godz. 11:00.

19 Sierpnia 2015 by

Obóz MDP Skrzynia 2015

SAM_5289a.JPG W lipcu 2015 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Szkoleniu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Skrzyni.

19 Sierpnia 2015 by

Podstawowy strj klasy I LO - mundurowej

Obmiary do zamwienia dla uczniw w najblisz rod tj. 5 sierpnia 2015 w godz. 10.00-13.00 w ZSAIO w Swaroynie. Uczniowie, ktrzy nie mog przyby - przymiarki i zamwienia w godzinach pracy firmy w Tczewie do dnia 13 sierpnia.

01 Sierpnia 2015 by J. Prabucki

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

zrs15-1a.JPG26 czerwca 2015 r. o godz. 9.30 w ZSAiO odby¿o si¿ uroczyste zako¿czenie roku szkolnego 2014/2015. W uroczysto¿ci wzi¿li udzia¿ uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne oraz zaproszeni go¿cie.

31 Lipca 2015 by J. Prabucki

Arboretum - Wirty

wir-1a.jpg Dnia 11.06.2015 r. odby¿a si¿ wycieczka klas technikum architektury krajobrazu do Arboretum dendrologicznego w Wirtach. Podczas wycieczki uczniowie rozpoznawali gatunki drzew i krzew¿w oraz oceniali ich walory ozdobne.

25 Czerwca 2015 by J. Prabucki

„ ZIELONA PRACOWNIA”

zp-1a.jpg W roku szkolnym 2014/2015 m¿odzie¿ klasy pierwszej Technikum Rolniczego (IC4) w ramach zaj¿¿ pracownia produkcji rolniczej pod kierunkiem nauczyciela prowadz¿cego zaj¿cia mgr in¿. Jana Skowro¿skiego na wydzielonej cz¿¿ci posesji szkolnej utworzy¿a Zielon¿ Pracowni¿.

25 Czerwca 2015 by J. Prabucki

DNI POLA - STANOWO

dni_pola_15-1.jpgW dniu 23 czerwca 2015 r. uczniowie naszej szko¿y z klas: I C4 TR, III C4 TR oraz I A OML mieli okazj¿ wzi¿¿ udzia¿ w imprezie pod nazw¿ „Dni Pola 2015” zorganizowanym przez firm¿ PROCAM, kt¿ra odby¿a si¿ w miejscowo¿ci Stanowo.

24 Czerwca 2015 by J. Prabucki

Zawody strzeleckie – Bietowo 2015

Bietowo-1a.jpgW dniu 13 czerwca 2015 r. na Strzelnicy My¿liwsko-Sportowej „Borowiacka” w Bietowie (gmina Lubichowo) grupa uczni¿w LO o profilu przygotowuj¿cym do pracy w s¿u¿bach mundurowych wzi¿¿a udzia¿ w zawodach strzeleckich organizowanych przez LOK Tczew. W rywalizacji sportowej wzi¿¿o udzia¿ ok. 100 uczestnik¿w.

24 Czerwca 2015 by J. Prabucki

Termin testu sprawno¿ciowego

TS15.jpg W dniu 25 czerwca 2015 r. od godziny 12:00 do 16:00 (zmiana na pro¿b¿ rodzic¿w) zapraszamy kandydat¿w do klasy I LO w roku szkolnym 2015/2016 na test sprawno¿ciowy. Prosimy o przygotowanie obuwia i stroju pozwalaj¿cego na wykonywanie ¿wicze¿.

11 Czerwca 2015 by J. Prabucki

Międzynarodowe Targi AmberExpo

MTAE-1.JPG Dnia 27 maja klasy I i II-ga technikum ¿ywienia i us¿ug gastronomicznych uczestniczy¿y w Mi¿dzynarodowych Targach AmberExpo w Gda¿sku gdzie odby¿a si¿ prezentacja nowych produkt¿w i technologii z zakresu przetw¿rstwa, gastronomii i cukiernictwa.

28 Maja 2015 by J. Prabucki

Pomorskie Dni Otwarte dla klas o profilu policyjnym

DO15-P.jpg W dniu 22 maja 2015 r. uczniowie klasy pierwszej LO o profilu mundurowym zaj¿li III miejsce w „Drugich Pomorskich Dniach Otwartych dla Klas o Profilu Policyjnym”. Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukces¿w.
>>KPP Tczew<<

22 Maja 2015 by J. Prabucki

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 2015

DO15-1.JPG W dniu 22 maja 2015 r. na zaproszenie ZSAiO w Swaro¿ynie w ramach realizacji "Dni otwartych drzwi" odwiedzili naszą szkołę gimnazjaliści klas trzecich z powiatu tczewskiego, starogardzkiego i malborskiego zainteresowani ofertą edukacyjną na rok szkolny 2015/2016. >>ALBUM<<

22 Maja 2015 by J. Prabucki

Porozumienie współpracy

PW1.jpg 22 maja 2015 r. odby¿o si¿ uroczyste podpisanie porozumienia wsp¿¿pracy pomi¿dzy Wy¿sz¿ Szko¿¿ Bezpiecze¿stwa a ZSAiO w Swaro¿ynie kszta¿c¿cym uczni¿w LO o profilu mundurowym. Wy¿sz¿ Szko¿¿ Bezpiecze¿stwa w Poznaniu reprezentowa¿ Pan dr in¿. Grzegorz Zakrzewski natomiast ze strony szko¿y porozumienie podpisali Starosta Powiatu Tczewskiego Pan Tadeusz Dzwonkowski, Cz¿onek Zarz¿du Powiatu Pan Zenon ¿ynda oraz Dyrektor ZSAiO Pan Jaros¿aw Bartoszewski.

22 Maja 2015 by J. Prabucki

LIGA KOSZYK¿WKI

LKosz2.jpg W sobot¿ 16-05-2015 odby¿ si¿ fina¿owy turniej Szkolnej Ligi Koszyk¿wki Szk¿¿ Ponadgimnazjalnych. Nasz zesp¿¿ zaj¿¿ IV miejsce . Do najlepszej pi¿tki ca¿ych rozgrywek wybrany zosta¿ Krystian Zakrzewski .

18 Maja 2015 by J. Prabucki

Zaproszenie

dni_traw2.jpgDyrektor Zespo¿u Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych im. St. Staszica w Swaro¿ynie ma zaszczyt zaprosi¿ dzia¿kowc¿w, hodowc¿w koni i byd¿a, nauczycieli i uczni¿w szk¿¿ rolniczych, rolnik¿w i innych zainteresowanych na DNI TRAWNIKA I TRAW, kt¿re odb¿d¿ si¿ w dniu 15 maja 2015 w godz. 8.00-17.00 na terenie ZSAiO w Swaro¿ynie.

09 Maja 2015 by J. Prabucki

Obóz szkoleniowy klas mundurowych 2015

OS15-1.JPG W dniach od 5–10 maja 2015 roku uczniowie LO o profilu mundurowym uczestniczyli w obozie szkoleniowym. Bazą szkoleniową jest Stanica Wodna PTTK w Tleniu. W obozie uczestniczy 50 uczniów pod opieką nauczycieli instruktorów. >>KPP Tczew<<

09 Maja 2015 by J. Prabucki

Szkolenie dla uczniów OZE

SOZE-1.jpg W dniu 14 kwietnia grupa dziesi¿ciu uczni¿w wzi¿¿a udzia¿ w szkoleniu zorganizowanym przez firm¿ VIEGA .Zaprezentowano m¿odzie¿y nowoczesne technologie i rozwi¿zania zar¿wno od strony praktycznej jak i teoretycznej. G¿¿wnym tematem by¿y systemy instalacyjne, monta¿ system¿w podtynkowych i odprowadzaj¿cych wod¿.

07 Maja 2015 by J. Prabucki

Odwiedziny jednostki wojskowej

JWP-1.JPG W dniu 10.04.2015 uczniowie klasy I LO i II LO pod opiek¿ Joanny Prz¿da, Anny Wojta¿ i Dariusza Truchli¿skiego odwiedzili Jednostk¿ Wojskow¿ 49 Pu¿ku ¿mig¿owc¿w Bojowych w Pruszczu Gda¿skim.

28 Kwietnia 2015 by J. Prabucki

Uroczyste zakończenie nauki klasy maturalnej 2015

maturZ15-1.jpg.jpg 24 kwietnia 2015 roku po¿egnali¿my uczni¿w klasy programowo najwy¿szej ko¿cz¿cej si¿ matur¿. Mury naszej szko¿y opu¿cili uczniowie kszta¿c¿cy si¿ w zawodzie technik agrobiznesu i technik rolnik, kt¿rych wychowawc¿ i opiekunem by¿ p. Zbigniew Wojszko.

24 Kwietnia 2015 by J. Prabucki

Szkolenia dla IV TR

SR-1.JPG 13-04. odby¿o si¿ szkolenie dla uczni¿w klasy IV Technik Rolnik z doradca rolno¿rodowiskowym Pomorskiego O¿rodka Doradztwa Rolniczego -Leszkiem Czarneckim. Tematyka spotkania dotyczy¿a zasad i korzy¿ci wynikajacych z prowadzenia produkcji rolniczej metodami ekologicznymi oraz ich wp¿ywu na zdrowie ludzi, zwierz¿t i srodowiska naturalnego.

22 Kwietnia 2015 by G. Murawska

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY w SGGW

W dniu 10 kwietnia 2015 roku w SGGW w Warszawie odby¿ si¿ VII OG¿LNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZE¿STWIE PRACY W ROLNICTWIE z naszej szko¿y finalist¿ konkursu zosta¿ ucze¿ kl. IV technikum agrobiznesu Piotr Bara¿ski.

13 Kwietnia 2015 by zbyszek

XIII POWIATOWY KONKURS WIELKANOCNY

KW15-1.JPG 27 marca 2015 r. w ZSAiO odbył się XIII Powiatowy Konkurs Wielkanocny. W uroczystym otwarciu uczestniczyli Poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński oraz Wicestarosta Tczewski Witold Sosnowski. W konkursie uczestniczyli uczniowie, przedstawiciele KGW oraz pensjonariusze DPS.

27 Marca 2015 by J. Prabucki

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rek15-1.jpgTegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej szkole odby¿y si¿ od 22 do 25 marca. Szczeg¿lnie wyj¿tkowy dzie¿ to ¿roda – dzie¿ zaj¿¿ rekolekcyjnych w szkole.

26 Marca 2015 by Alicja

Targi Edukacyjne 2015

PTE15-1a.jpg W dniu 20 marca 2015 r. nasza szko¿a bra¿a udzia¿ w Powiatowych Targach Edukacyjnych, na kt¿rych przedstawili¿my ofert¿ edukacyjn¿ na rok szkolny 2015/2016. Targi by¿y adresowane do uczni¿w klasy III gimnazjum i ich rodzic¿w. Uroczystego otwarcia dokona¿ Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski.

23 Marca 2015 by J. Prabucki

Kongres Innowacyjny Młody Rolnik

KIMR-1a.jpg24 lutego 2015 r. w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie oby¿ si¿ Regionalny Kongres Innowacyjny M¿ody Rolnik zorganizowany przez Zarz¿d Krajowy Zwi¿zku M¿odzie¿y Wiejskiej oraz Dyrektora ZSAiO.

06 Marca 2015 by J. Prabucki

"Błękitna Szkoła"

BSz-1a.jpgW dniach 16-20 lutego młodzież naszej szkoły brała udział w turnusie ekologicznym organizowanym przez Błękitną Szkołę we Władysławowie. W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z umiejętnością bytowania w terenie z wykorzystaniem tego, co oferuje przyroda, poznali przystosowania ptaków do środowiska , zróżnicowanie ekologiczne owadów i ich rolę w przyrodzie i gospodarce człowieka.

04 Marca 2015 by J. Prabucki

„Fair Play Bank Nowa Generacja”

ZB-1b.jpgMi¿o nam obwie¿ci¿ ¿e zako¿czy¿a si¿ edycja gry ekonomicznej „Fair Play Bank Nowa Generacja” organizowana przez Bank Sp¿¿dzielczy SGB. W grze udzia¿ bra¿o 7514 uczestnik¿w, kt¿rzy utworzyli 1265 dru¿yn, nazywanych „MegaBankami”.

04 Marca 2015 by J. Prabucki

Studniówka 2015

ST15-1a.jpg W sobot¿ 31 stycznia maturzy¿ci kszta¿c¿cy si¿ w zawodzie rolnika i technika agrobiznesu bawili si¿ na balu studni¿wkowym w Tczewie. Zgodnie z przyj¿t¿ tradycj¿ bal rozpocz¿to polonezem. We wsp¿lnej zabawie wzi¿¿ udzia¿ dyrektor Jaros¿aw Bartoszewski, nauczyciele, osoby towarzysz¿ce i go¿cie zaproszeni.

04 Marca 2015 by J. Prabucki

Kurs florystyczny

KF-1.JPGW okresie od 1 XI do 30 XI 2014 r. w ZSAiO odbywa¿ si¿ kurs florystyczny, kt¿rego uczestnikami by¿y uczennice klas architektury krajobrazu. Podczas zaj¿¿ zdoby¿y umiej¿tno¿ci mi¿dzy innymi uk¿adania bukiet¿w okoliczno¿ciowych, stroik¿w ¿wi¿tecznych i dekoracji sto¿¿w.

05 Lutego 2015 by J. Prabucki

Teatr Kurtyna „Ciernie”

TKc-1.JPG W dniu 29 stycznia 2015 roku go¿cili¿my w naszej szkole Teatr Kurtyna z Krakowa. Uczniowie obejrzeli zaprezentowane przez artyst¿w przedstawienie profilaktyczne „Ciernie”, kt¿rego kluczowym elementem scenariusza by¿o zjawisko alkoholizmu i przemocy w rodzinie.

05 Lutego 2015 by J. Prabucki

„STOP NARKOTYKOM, ALKOHOLOWI, PRZEMOCY”

SN-1.JPG Dnia 21 stycznia Zesp¿¿ Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie mia¿ okazj¿ go¿ci¿ Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego. Zaproszeni - Piotr St¿pniak, Renata Jachowska i Joanna Ejzenberg -przeprowadzili spotkanie profilaktyczne pt. „STOP NARKOTYKOM, ALKOHOLOWI, PRZEMOCY”.

05 Lutego 2015 by J. Prabucki

Tczewska Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt

LPS15-1.JPG Do ligi zg¿osi¿o si¿ 8 zespo¿¿w reprezentuj¿cych szko¿y ponadgimnazjalne i gimnazjalne z terenu miasta Tczewa oraz z powiatu tczewskiego. Rozgrywki rozpocz¿¿y si¿ 4.10.2014 i trwa¿y a¿ do 24.01.2015 . W rundzie zasadniczej grano systemem - ka¿dy z ka¿dym.

26 Stycznia 2015 by J. Prabucki

Poprzednie 1 2 3 4 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b