>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<

 

ZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT
"Informacja o zbdnym skadniku majątku " (2.12.2015 r.)

INFORMACJA 

ZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT
"REMONT AZIENEK W INTERNACIE ". (12.10.2015 r.)

ZAPROSZENIE

 

WZR UMOWY

MATERIAY 

ZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT
"WYMIANA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W INTERNACIE (I ETAP) ". (10.06.2015 r.)

ZAPROSZENIE

 

WZR UMOWY

ZAKRES ROBT

MATERIAY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK NR 1

RYSUNEK NR 2

RYSUNEK NR 3

RYSUNEK NR 4

RYSUNEK NR 5

RYSUNEK NR 6

PLAN BEZPIECZESTWA 

Przetarg nieograniczony.
"Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzeda i dystrybucj gazu na potrzeby Zespou Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztacących im. St. Staszica w Swaroynie". (12.12.2014 r.)

OGOSZENIE

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Nabr na wolne stanowisko pracy (16.07.2014 r.)

GWNY KSIGOWY

 

kwestionariusz 

Ogoszenie o wyborze ofert (10.04.2014 r.)

medycyna pracy - pracownicy

medycyna pracy - uczniowie

kotownia 

Nabr na wolne stanowisko pracy (22.03.2012 r.)-

GWNY KSIGOWY

 

kwestionariusz

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO -
GWNY KSIGOWY (pdf)  Projekt pt. "Ksztacenie rolnikw w zakresie nowych technologii"

Projekt pt. "Ksztacenie rolnikw w zakresie nowych technologii" (nr Z/2.22/II/2.1/15/05), ktrego Zesp Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych w Swaroynie jest wsppartnerem, wygra konkurs ogoszony przez WUP w Gdasku i bdzie realizowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR - Dziaanie 2.1).

   Poniej podajemy opis projektu.

   Czas trwania projektu: maj 2005r. - czerwiec 2007r.

   Celem projektu jest: przygotowanie rolnikw i ich domownikw  (z powiatw: gdaskiego, wejherowskiego, kartuskiego, tczewskiego, malborskiego, starogardzkiego i sztumskiego) do prowadzenia dodatkowej dziaalnoci zblionej do rolnictwa, na bazie gospodarstwa rolnego. Szkolenie (9216 godzin , w tym 4608 godz.- modu praktyczny i 4608 godz. modu teoretyczny) obejmuje wykady i zajcia warsztatowe. Rolnicy szkoleni bd w 3 kierunkach (do wyboru):

·     agrobiznes ( np. usugi, rzemioso, przetwrstwo, sprzeda podw rolnych i lenych),   

·     agroenergetyka (np. wykorzystanie biomasy lub biogazu),

·     agroturystyka.

Dodatkowo wszyscy szkoleni bd w zakresie: informatyki, zarzdzania, ekonomii, marketingu, ochrony rodowiska, jakoci i norm w UE.

Czas trwania szkolenia:

                                       I cykl - wrzesie 2005r. - czerwiec 2006r.

                                      II cykl - wrzesie 2006r. - czerwiec 2007r.

Zajcia dla kadego uczestnika odbywa si bd co 2 tygodnie, w soboty i niedziele.

 

Miejsce szkolenia: Dom Technika (NOT), Gdask, ul. Rajska 6

                                Zesp Szk Agrotechnicznych w Swaroynie.

 

Szkolenie jest bezpatne. Ponadto uczestnicy szkolenia bd mogli bezpatnie korzysta:

  • z noclegw  (z soboty na niedziel) w hoteliku "Lipce" w Gdasku lub w internacie przy Zespole Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych  w Swaroynie ,
  • z wyywienia (obiadw) podawanych podczas przerw w zajciach, w soboty i niedziele.

Uczestnicy mieszkajcy poza miejscem szkolenia otrzymaj zwrot kosztw przejazdw (PKS,PKP) z miejsca zamieszkania do orodkw szkoleniowych i z powrotem.  

 

 

Promocja projektu i rekrutacja uczestnikw odbdzie si w okresach midzy cyklami szkoleniowymi poprzez:

  • konferencje prasowe z udziaem partnerw, Zarzdu Wojewdztwa i przedstawicieli WUP organizowane w czerwcu i we wrzeniu 2005r., w czerwcu i we wrzeniu 2006r. oraz w czerwcu 2007r.,
  • terenowe spotkania z rolnikami zachcajce do uczestnictwa w projekcie, z udziaem lokalnych mediw (wsppraca z samorzdami powiatowymi i gminnymi),
  • kolporta kart zgoszeniowych oraz kampani plakatowo - ulotkow na terenie 7 powiatw,
  • kampani medialn w Internecie, pismach rolniczych, prasie, radiu i TV.

Kwalifikacja uczestnikw odbdzie si w oparciu o wypenione przez kandydatw karty zgoszeniowe i na podstawie pniej przeprowadzonych rozmw kwalifikacyjnych i testw. W ten sposb wyoni si osoby zdeterminowane i rzeczywicie zainteresowane prowadzeniem dodatkowej dziaalnoci. Preferowani bd rolnicy aktywni  (liderzy wiejscy), gwnie z gospodarstw o powierzchni 1 - 10 ha.

W skad Komisji Rekrutacyjnej wejd: kierownictwo projektu i psycholog. Wybrani uczestnicy podzieleni zostan na 3 grupy kierunkowe (agrobiznes, agroenergetyka i agroturystyka) i na 2 podgrupy (w ramach kadego kierunku) zrnicowane pod wzgldem zdolnoci uczenia si.
Poniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b