>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<

PROJEKTY   UNIJNEProjekt

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy.Projekt

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

KSZTAŁCENIE ROLNIKÓW W ZAKRESIE NOWYCH TECHNOLOGII

Projekt

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Projekt

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INTERNAT XXI-wieku
Projekt

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Fachowcw! Chcemy, moemy, bdziemy ich mie - zajcia dodatkowe dla uczniw szk ponadgimnazjalnych prowadzcych ksztacenie zawodowe z Powiatu Tczewskiego"Celem oglnym projektu jest udoskonalenie jakoci oferty edukacyjnej dla uczniw powiatu Tczewskiego prowadzcych ksztacenie zawodowe suce podniesieniu zdolnoci uczniw
do przyszego zatrudnienia.

Cele szczegowe:
• wzrost wiedzy i umiejtnoci u uczniw uczestniczcych
w warsztatach z przygotowania do egzaminu zawodowego,
• wzrost kwalifikacji zawodowych u uczniw uczestniczcych
w kursach,
• umoliwienie uczniom rozwijania zainteresowa mieszczcych si w ramach kompetencji kluczowych poprzez udzia w koach zainteresowa.

W naszej szkole w ramach tego projektu odbywaj si warsztaty z przygotowania do egzaminu zawodowego:
• Ochrona rodowiska,
• Technik agrobiznesu,
• Kucharz maej gastronomii.
Uczniowie mog rwnie uczestniczy w nastpujcych koach zainteresowa:
• Koo skutecznej nauki,
• Koo przedsibiorczoci,
• Koo relacji grupowych,
• Koo komunikacji spoecznej.Projekt

wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach
rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

„Twoja decyzja, Twoja przyszo - wspomaganie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniw szk ponadgimnazjalnych prowadzcych ksztacenie zawodowe Powiatu Tczewskiego"

Celem oglnym projektu jest podniesienie zdolnoci u modziey o specjalnych potrzebach edukacyjnych do przyszego zatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia pedagogiczno-psychologicznego na terenie 7 szk ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym Powiatu Tczewskiego.
Sobota
25 maja
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b