>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<

    Swaroyn jest wsi pooon na poudniowy zachd od Tczewa (wojewdztwo pomorskie) po obu stronach autostrady Berlin - Tczew - Kaliningrad, na skraju kompleksu lenego.

Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®

    Po roku 1960 midzy autostrad a torem kolejowym, po obu stronach przykocielnej enklawy lenej, powstay dwa nowe zwarte osiedla mieszkaniowe oraz szkoa. W roku 1971 wybudowano obiekty Zespou Sz Agrotechnicznych.
    Ludno zamieszkujca Swaroyn i najblisze okolice posiada siln przynaleno do regionu Kociewia. Nazw wsi Swaroyn niektrzy wyprowadzaj od sowa swarg, tj. boek sowiaski. Dowodem tego moe by znajdujce si kiedy w miejscu obecnego kocioa grodzisko redniowieczne, ktre mogo by miejscem kultu pogaskiego boka Swaroga.
Bogusaw Kreja za nazw Swaroyn sprowadza do pierwotnej nazwy dzierawczej Swarocin lub Swarocina, opierajc si na zapisie Swarozina z 1305 r.

Zwiedzanie:

    Na terenie wsi wspomniane wczeniej grodzisko redniowieczne. W parku podworskim zachowa si dwr murowany nakryty dachem mansardowym z drugiej poowy XIX w., czciowo przebudowany w 1973 r. Obeny koci katolicki, do 1945 r. ewangelicki, wybudowany w stylu neogotyckim.

kociSobota
25 maja
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b