>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<

         Biblioteka szkolna znajduje si na parterze budynku szkolnego. Biblioteka skada si z dwch czci: wypoyczalni i czytelni. W wypoyczalni znajduj si cztery stanowiska komputerowe z dostpem do Internetu. Biblioteka dysponuje ksigozbiorem liczcym ponad osiem tysicy woluminw. Staramy si stwarza czytelnikowi jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy, dlatego te w ostatnim czasie sporo rodkw finansowych przeznaczono na rozbudow ksigozbioru podrcznego (encyklopedie, sowniki, leksykony czyli wydawnictwa informacji bezporedniej) oraz na zakup wielu interesujcych programw multimedialnych (encyklopedie, sowniki, atlasy itp.). W bibliotece znajduj si dwa katalogi, tradycyjny kartkowy (rzeczowy i alfabetyczny) oraz komputerowy program MOL. W czytelni mona skorzysta z rnych czasopism, w prenumeracie s m.in. Mody Technik, Przyroda Polska, Agro Serwis, Top Agrar Polska. Z biblioteki szkolnej mog korzysta wszyscy uczniowie, suchacze, nauczyciele i pracownicy szkoy.

Godziny pracy biblioteki
w roku szkolnym 2015/2016:

Poniedziaek 7:00-10:40, 11:35-14:05
Wtorek 7:00-7:55, 8:50-15:05
roda 7:00-8:45, 9:40-10:40, 11:35-14:05
Czwartek 7:00-7:55,8:50-14:05
Pitek 7:00-7:55, 8:50-11:35, 12:30-14:05


Sobota
25 maja
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b