>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

MISTRZOSTWA SZACHIST¿W

szach1.jpg W dniu wczorajszym 24 stycznia 2013 r. uczniowie naszej szko¿y brali udzia¿ w Dru¿ynowych Mistrzostwach Powiatu Szk¿¿ Ponadgimnazjalnych w Szachach. Zawody zorganizowane by¿y przez Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie. ¿e¿ska dru¿yna ZSAiO w Swaro¿ynie wywalczy¿a I miejsce. Gratulujemy wszystkim uczestnikom mistrzostw !!!

25 Stycznia 2013 by J. Prabucki

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJETNOCI ROLNICZYCH

owr30.jpg W dniach 19-20 padziernika 2012 r. odbya si w naszej szkole XXVII Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejtnoci Rolniczych. Olimpiada jest wspzawodnictwem z zakresu szeroko pojtej wiedzy rolniczej - teoretycznej i praktycznej.

25 Stycznia 2013 by J. Prabucki

Olimpiada Wiedzy o Bankach

OWoB1.jpg 30 listopada 2012 r. odbyy si w naszej szkole eliminacje Olimpiady Wiedzy o Bankach organizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Ekonomicznej i Obywatelskiej S oraz Biuro Informacji Kredytowej.

25 Stycznia 2013 by J. Prabucki

VIII OLIMPIADA PRZEDSIBIORCZOCI

oliprzed1.JPG W dniu 6 grudnia 2012 r. odbyy si w naszej szkole eliminacje do VIII Olimpiady Przedsibiorczoci. Olimpiada to wsplna inicjatyw Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunkw Ekonomicznych oraz piciu najwikszych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoy Gwnej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetw Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocawiu.

25 Stycznia 2013 by J. Prabucki

W¿DR¿WKI PO STARYM GDA¿SKU

neptun1.jpg W dniu 10 grudnia kl. II d4, by¿a na wycieczce przedmiotowej z historii. Tematem wyjazdu by¿a historia Gda¿ska, na tle historii Pomorza i Polski.

02 Stycznia 2013 by zbyszek

GWIAZDKA 2012

wiP22.jpg Z okazji wit Boego Narodzenia oraz zbliajcego si Nowego Roku 2013 yczymy wszystkim Przyjacioom naszej szkoy szczcia, pomylnoci w yciu prywatnym, szkolnym i zawodowym. Spdzenia czasu w miym rodzinnym gronie i niezapomnianych atrakcji w Sylwestrow Noc.
ycz: Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

23 Grudnia 2012 by J. Prabucki


MIEJSKA WIGILIA W TCZEWIE

wiP19.jpg W dniu dzisiejszym w Parku Kopernika w Tczewie odbya si si wigilia miejska pod patronatem biskupa pelpliskiego Ryszarda Kasyny. Tradycyjnie wigili Boego Narodzenia rozpoczy koldy, yczenia oraz bogosawiestwo. Wszyscy uczestnicy podzielili si opatkiem. Po raz kolejny Zesp Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych w Swaroynie organizowa ywy bek, ktry by wielk atrakcj dla najmodszych uczestnikw spotkania.

23 Grudnia 2012 by J. Prabucki

BOŻE NARODZENIE

wi15.jpg „Wierzysz, ¿e Jezus narodzi¿ si¿ w betlejemskim ¿¿obie,
Lecz biada ci, je¿li nie narodzi¿ si¿ w Tobie”.
Te s¿owa sta¿y si¿ mottem ¿wi¿tecznego Spotkania w naszej szkole.

23 Grudnia 2012 by Alicja

POWIATOWY TURNIEJ BADMINTONA

tb31.jpg Dnia 14 grudnia 2012 r. w hali widowiskowo-sportowej w Gniewie odbya si Powiatowa Licealiada Modziey Szkolnej w Badmintonie. Zawodnicy ZSAiO w Swaroynie wywalczyli II miejsce.

23 Grudnia 2012 by J. Prabucki

Warsztaty kulinarne

WK35.jpg Dnia 10 XII 2012 pod patronem Agencji Rynku Rolnego odbyy si w szkole warsztaty kulinarne, ktre prowadzili Prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich – Krzysztof Szulborski i Sekretarz SKP – Andrzej awniczak.

12 Grudnia 2012 by J. Prabucki

Konferencja "Modzie – Rolnictwo – Unia Europejska"

KM9.jpg „Jak zreformowa gospodarstwo mojego ojca?”
W dniu 15 listopada 2012 w SGGW w Warszawie odbya si oglnopolska konferencja dla uczniw i nauczycieli Modzie – Rolnictwo – Unia Europejska, w ktrej wzio udzia okoo 200 uczestnikw z caej Polski.

12 Grudnia 2012 by J. Prabucki

Spotkanie z WIORiN

WIN7a.jpg W dniach 27.XI. i 4.XII. 2012 modzie III klasy Technik Rolnik uczestniczya w prelekcji dotyczcej nadzoru nad zdrowiem rolin, obrotem i stosowaniem rodkw ochrony rolin oraz wytwarzaniem, ocen i obrotem materiaem siewnym.

06 Grudnia 2012 by J. Prabucki

Pomorskie Dni Energii 2012

TP1.jpg Dnia 26 padziernika klasa pierwsza technikum urzdze i systemw energetyki odnawialnej wraz z wychowawc mgr Tomaszem Parolem uczestniczya w targach powiconych energetyce w pnocnej Polsce – „Pomorskie Dni Energii 2012”.

26 Listopada 2012 by J. Prabucki

SZCZYPIORNICI Z ZSAiO

szcz1.jpg.jpg Dnia 15 listopada 2012 r. odbya si XIII Powiatowa Licealiada Modziey Szkolnej w Pice Rcznej Chopcw organizowana przez Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie. Reprezentacja naszej szkoy zaja IV miejsce.

16 Listopada 2012 by J. Prabucki

"Energia ze rde odnawialnych szans na przyszo"

woze3.jpg Dyrektor ZSAIO mgr Jarosaw Bartoszewski i nauczyciel biologii mgr Anna Ciskowska uczestniczyli w wymianie nauczycieli w ramach programu Leonardo da Vinci bdcego czci Programu „Uczenie si przez cae ycie” prowadzonego przez Towarzystwo Umiejtnoci Rolniczych w Poznaniu. Tytu tego projektu to „Energia ze rde odnawialnych szans na przyszo”.

13 Listopada 2012 by J. Prabucki

94 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGOCI

sN1a.jpg W ZSAiO w Swaroynie z okazji zbliajcej si 94 rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci odby si uroczysty apel. Wszyscy odpiewalimy hymn narodowy i wysuchalimy czci artystycznej o wielkim niepodlegociowym zrywie naszego narodu.

09 Listopada 2012 by J. Prabucki

POWIATOWE MISTRZOSTWA W PICE NONEJ

pn1a.JPG W rod 31 padziernika 2012 r. na boisku "Orlik" przy II LO w Tczewie odbyy si Mistrzostwa Powiatu Tczewskiego w Pice Nonej Szk Ponadgimnazjalnych. W zawodach wzio udzia 10 zespow. Reprezentacja ZSAiO im. Stanisawa Staszica w Swaroynie pod opiek trenersk Henryka ani zaja V miejsce egzequo z I LO i II LO. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i yczymy kolejnych sukcesw sportowych.

08 Listopada 2012 by J. Prabucki

DZIEŃ PAPIESKI

DP1a.jpg 26 pa¿dziernika 2012 w naszej Szkole wspominali¿my B¿ogos¿awionego Jana Paw¿a II i Jego s¿owa skierowane do nas. Zabrzmia¿y s¿owa piosenki: „Tak m¿wi¿ papie¿ nie l¿kajcie si¿, otw¿rzcie Chrystusowi drzwi do naszych serc…”.

26 Padziernika 2012 by Alicja

Wieczorek poetycki

wp1.jpg 17.10.2012 r. klasa IV D4 spotka¿a si¿ na wieczorku poetyckim po¿wi¿conym tw¿rczo¿ci Zbigniewa Herberta. Czytanie wierszy poety zosta¿o poprzedzone przygotowan¿ przez maturzyst¿w prezentacj¿ multimedialn¿ prezentuj¿c¿ jego biografi¿ i dorobek tw¿rczy.

25 Padziernika 2012 by J. Prabucki

DZIE¿ EDUKACJI NARODOWEJ

DEN12-1b.jpg "Takie b¿d¿ Rzeczypospolite jakie ich m¿odzie¿y chowanie” -
tymi s¿owami patrona Szko¿y Stanis¿awa Staszica rozpocz¿¿a si¿ cz¿¿¿ artystyczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

11 Padziernika 2012 by Alicja

Ślubowanie klas pierwszych 2012

SL12-1a.JPG W dniu 28 wrze¿nia odby¿a si¿ tradycyjna uroczysto¿¿ ¿lubowania klas pierwszych w Miejscu Pami¿ci Narodowej w Lesie Szp¿gawskim. Uczniowie wpisali si¿ w poczet pe¿noprawnych cz¿onk¿w spo¿eczno¿ci ZSAiO im. Stanis¿awa Staszica w Swaro¿ynie.

28 Wrzenia 2012 by J. Prabucki

KONKURS ORKI 2012

KO12-1a.JPG Celem konkursu jest popularyzacja wrd modziey trudnej sztuki wykonywania orek oraz rozwijanie umiejtnoci zdrowej rywalizacji. Wcale nie chodzi tu o jak najwiksz ilo zaoranej ziemi, ale o spojrzenie na jako, celowo i poprawno jej wykonania.

26 Wrzenia 2012 by J. Prabucki

73 ROCZNICA ZBRODNI W LESIE SZPGAWSKIM

lszp12-1a.JPG W niedziel 23 wrzenia w Miejscu Pamici Narodowej w Lesie Szpgawskim odbya si uroczysto zwizana 73 rocznic dokonania przez hitlerowcw zbrodni na mieszkacach Kociewia. Delegacja naszej szkoy zoya kwiaty i uczestniczya w uroczystej mszy witej. Na zakoczenie odby si Apel Polegych, salwa honorowa i odpiewanie Roty – pieni szczeglnej dla narodu polskiego.

23 Wrzenia 2012 by J. Prabucki

Jarmark Cysterski 2012

XII25.JPG Tradycyjnie w trzeci niedziel wrzenia odby si przemarsz redniowiecznego korowodu ulicami Pelplina. Przy Urzdzie Miasta i Gminy Pelplin przekazano symboliczny Klucz do Miasta Ksiciu Mestwinowi.

16 Wrzenia 2012 by J. Prabucki

XII Jarmark Cysterski w Pelplinie

XII1.JPG W dniu 15 wrze¿nia 2012 roku na placu przed Collegium Marianum nast¿pi¿o otwarcie XII Jarmarku Cysterskiego. Nasi uczniowie brali udzia¿ w turnieju rycerskim dla ¿ak¿w „O miecz Starosty Powiatu Tczewskiego”.

16 Wrzenia 2012 by J. Prabucki

Inauguracja roku szkolnego 2012/2013

prs1.gif W dniu 3 wrzenia 2012 r.
8:00 - Msza w kociele parafialnym pod wezwaniem w. Andrzeja Boboli w Swaroynie (spotkanie przed szko godz. 7:45).

9:00 - Inauguracja roku szkolnego 2012/2013 (sala gimnastyczna ZSAiO).

26 Sierpnia 2012 by J. Prabucki


Zakończenie roku szkolnego 2011/12

krs3.JPG Min¿¿ rok szkolny 2011/12 i z tej okazji Dyrektor Z. Wojszko podzi¿kowa¿ nauczycielom, rodzicom i uczniom za zaanga¿owanie w pracy i realizowanie dzia¿a¿ edukacyjnych maj¿cych na celu zdobywanie wiedzy i kluczowych umiej¿tno¿ci zawodowych. Szczeg¿lne podzi¿kowanie z¿o¿y¿ uczniom odbieraj¿cym ¿wiadectwa z wyr¿¿nieniem. Na zako¿czenie ¿yczy¿ wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji. Do zobaczenia w nast¿pnym roku szkolnym 2012/13.

29 Czerwca 2012 by J. Prabucki

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - PRAKTYKI ZAWODOWE

AKs12.jpg Uczniowie klasy II D4 pod kierunkiem p. prof. Olgi Woniak zaprojektowali zagospodarowanie terenu przed Starostwem Powiatowym w Tczewie – projekt zosta zaakceptowany do realizacji.
Od 18 czerwca w ramach praktyki zawodowej rozpoczy si prace – wymiana ziemi, nasadzenie rolin… i oto efekt. Zobacz i oce sam.

26 Czerwca 2012 by Alicja

POEGNANIE ABSOLWENTW SZKӣ ZAWODOWYCH

abz18_133x100.jpg Nadesza ju ta chwila szczeglna, gdy oto ostatni ju raz absolwenci klas zawodowych przyszli do szkoy, by odebra swoje wiadectwa.
Kady myli co wynis z tego miejsca, czego si nauczy, co jeszcze mg uczyni aby doskonali siebie? Tym mylom towarzyszya modlitwa, gdy najpierw bya Msza w. w kociele parafialnym, ktr celebrowa ks. proboszcz Arkadiusz Kujawa.

17 Czerwca 2012 by Alicja

SPOTKANIE PRZEWODNICZCEGO RADY POWIATU Z MODZIE.

spp5a.jpg Przed rozpoczciem obrad Sesji Rady Powiatu p. Piotr Odya - Przewodniczacy Rady Powiatu spotka si z uczniami naszej szkoy, byli to uczniowie klasy I D4.

04 Czerwca 2012 by Alicja

SESJA RADY POWIATU

srp4b.jpg W dniu 29 maja br. w naszej szkole odby¿a si¿ Sesja Rady Powiatu. Przed Sesja odby¿o si¿ spotkanie Przewodnicz¿cego Rady Powiatu p. P. Odya z m¿odzie¿¿, kt¿ry na koniec Sesji tak¿e w swoim podzi¿kowaniu wyr¿¿ni¿ szczeg¿lnie obecn¿ m¿odzie¿. Sesja zako¿czy¿a si¿ wr¿czeniem dla szko¿y kroniki, w kt¿rej jeszcze d¿ugo zapisywane maj¿ by¿ wydarzenia wa¿ne dla tej plac¿wki.

04 Czerwca 2012 by Alicja

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 2012

dosa.jpeg W dniu 17 maja zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych odby¿ si¿ „Dzie¿ otwartych drzwi”. Tradycyjnie zaproszeni zostali gimnazjali¿ci klas trzecich powiatu tczewskiego, starogardzkiego i malborskiego wraz z opiekunami i rodzicami. Zaszczyci¿ nas swoj¿ obecno¿ci¿ Radny Powiatu Tczewskiego p. Ludwik Kiedrowski. W bie¿¿cym roku szkolnym grupa odwiedzaj¿cych nas gimnazjalist¿w by¿a wyj¿tkowo liczna, bo przyjecha¿o prawie 450 os¿b zainteresowanych ofert¿ edukacyjn¿ naszej plac¿wki.

18 Maja 2012 by J. Prabucki

FINA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I NA ZIELNIK

edukacja_120x90.jpg 17 maja br. odbyo si ogoszenie wynikw VI-ego Konkursu Fotograficznego "Krajobraz i Przyroda Kociewia" oraz V-ego Konkursu na Zielnik Chwastw Rolin Uprawnych przeznaczonych dla modziey szk gimnazjalnych.

18 Maja 2012 by Karolina

KONKURS NA POCZTWK WIELKANOCN

Alicja_V5.JPG Organizatorem tegorocznej edycji Konkursu w ZSAiO w Swaroynie byo Starostwo Powiatowe w Tczewie w ramach projektu pt.: „Boe Narodzenie i Wielkanoc – zachowanie i kultywowanie miejscowych tradycji, obrzdw i zwyczajw Boego Narodzenia i Wielkanocy na Kociewiu – warsztaty i konkursy oraz wystawy ukazujce dziedzictwo kulturowe Kociewia”.

08 Maja 2012 by Alicja

DZIE¿ PAPIESKI

JPIIa.jpeg Pierwsza rocznica Beaty¿ikacji Jana Paw¿a II – wszyscy pami¿tamy … 1 maja 2011 roku uroczysty moment na kt¿ry czekali¿my papie¿ Benedykt XVI wypowiedzia¿ s¿owa formu¿y beatyfikacyjnej i te najwa¿niejsze s¿owa „…nasz¿ w¿adz¿ apostolsk¿ zgadzamy si¿, aby Czcigodny S¿uga Bo¿y Jan Pawe¿ II, Papie¿, od tej chwili nazywany by¿ b¿ogos¿awionym, a Jego ¿wi¿to obchodzone mog¿o by¿ w miejscach i zgodnie z regu¿ami ustalonymi przez prawo 22 pa¿dziernika ka¿dego roku. W imi¿ Ojca i Syna, i Ducha ¿wi¿tego”.

08 Maja 2012 by Alicja

Poegnanie klas maturalnych

PM1.JPGW dniu dzisiejszym poegnalimy maturzystw ksztaccych si w zawodach Technik agrobiznesu i Technik rolnik. W atmosfer uroczystoci wprowadzia nas msza wita celebrowana przez ks. proboszcza Arkadiusza Kujaw w kociele pod wezwaniem w. Andrzeja Boboli w Swaroynie.

27 Kwietnia 2012 by J. Prabucki

Konstytucja 3 Maja

K3M1.jpgW czwartek 26 kwietnia uczniowie II AB ZSZ pod opiek¿ T. Borysa przygotowali uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia polskiej ustawy zasadniczej z 1791 roku. By¿ to pierwszy tego typu akt prawny w Europie. W czasie apelu przedstawiono pokaz multimedialny ukazuj¿cy prze¿omowe wydarzenia, kt¿re doprowadzi¿y do uchwalenia ustawy reguluj¿cej ustr¿j prawny Rzeczypospolitej Obojga Narod¿w.

27 Kwietnia 2012 by J. Prabucki

IV KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

minda-1m.jpg W dniu 19 kwietnia odby si II etap konkursu grafiki komputerowej, ktry wyoni finalistw. Tegorocznym zwycizc zosta Pawe Minda z Prywatnego Gimnazjum „AWANS” w Malborku. Dyrektor ZSAiO wrczy Pawowi dyplom i nagrod w postaci tabletu.

19 Kwietnia 2012 by J. Prabucki

TARGI EDUKACYJNE

edukacja_120x90.jpg30 marca br. w II LO w Tczewie odbyy si targi edukacyjne, w trakcie ktrych szkoy ponadgimnazjalne prezentoway swoj ofert edukacyjn.

11 Kwietnia 2012 by Karolina

X POWIATOWY KONKURS WIELKANOCNY

XKW1.JPG 29 marca odby si Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Wielkanocny. W uroczystym otwarciu uczestniczyli Stanisaw Ackerman - czonek Zarzdu Powiatu oraz radne panie Wiesawa Quella oraz Barbara Matysiak.

01 Kwietnia 2012 by Alicja

SZKOLNY KONKURS WIELKANOCNY

zajw.jpg 27 marca odby si Szkolny Konkurs Wielkanocny – swoje palmy, stroiki, pisanki oraz mazurki prezentoway poszczeglne klasy.

28 Marca 2012 by Alicja

IV OGLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZESTWIE PRACY W ROLNICTWIE

kEiB.jpg 27 kwietnia br ju czwarty raz odby si w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczestwie Pracy w Rolnictwie.

28 Marca 2012 by Alicja

TEO - 2012

TEO1.jpg W sobot 24 marca uczniowie naszej szkoy realizujcy projekt unijny "Odnawialne rda energii" uczestniczyli w Midzynarodowych Targach Energii Odnawialnej w Bydgoszczy. Bya to impreza powicona wycznie ekologicznym rdom energii. Naszym celem byo poznanie najnowszych rozwiza energo-ekologicznych w Europie jak rwnie wymiana dowiadcze z praktykami.

26 Marca 2012 by J. Prabucki


I FORUM ROLNICZE W POWIECIE TCZEWSKIM

ir.jpg 14 marca br. w godzinach w sali husarskiej w Zamku w Gniewie .Organizatorzy spotkania to Starosta Tczewski – dr in. Jzef Puczyski oraz Kierownik Biura Powiatowego Orodka Doradztwa Rolniczego – in. Teresa Szaas. Tematyka spotkania zainteresowaa okolo 90 rolnikw z powiatu tczewskiego.

15 Marca 2012 by Alicja

DZIE KOBIET

DK8.jpeg"Dla was kwiaty i umiechy.
I pierwszy promie bliskiej wiosny.
Dzie bez kopotw i bez trosk.
Duo radoci".

08 Marca 2012 by Alicja

STUDNIWKA 2012

"Ta rado co dzisiaj si staje,
Z mdroci wiata wyrasta,
Wszak wiedzie trzeba kiedy szale,
I wiedzie kiedy basta" (Jan A. Zieliski).

Ten czas zabawy Maturzyci naszej Szkoy rozpoczli 27 stycznia 2012 gdy wskazwki zegara wskazay godzin 19.00 - by Polonez... a potem zabawa do biaego rana.

22 Lutego 2012 by Alicja


ZSAIO W ZIMOWEJ SZACIE

zima_(22)_120x90.jpgZanim stopniej ostatnie niegi i zima odejdzie w niepami, zachcam do obejrzenia fotogalerii z otoczenia naszej szkoy. Nie kada szkoa moe si pochwali tak piknym zimowym krajobrazem. A kt nie lubi takiej zimy... mronej, sonecznej, skpanej w bkitnym niebie i nienobiaym puchu?

17 Lutego 2012 by Karolina

GOTOWE DANIA I POTRAWY CZ. II

kkoc.jpg W rod, 18 stycznia br. w naszej szkole odby si turniej midzyszkolny z zakresu przygotowywania wybranej potrawy wpisanej na list produktw tradycyjnych wojewdztwa pomorskiego w kategorii "Gotowe dania i potrawy".

24 Stycznia 2012 by Karolina

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

oze1.jpg Praktyczny Program z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ¿R¿DE¿ ENERGII – innowacja dla szk¿¿ ponadgimnazjalnych – ten innowacyjny projekt realizowany jest w naszej szkole od IX 2011 roku. Dzia¿anie to realizowane jest wsp¿lnie z Wy¿sz¿ Szko¿¿ Infrastruktury i Zarz¿dzania w Warszawie poprzez sp¿¿k¿ z o.o. EKSPERT-SITR w Koszalinie.

23 Stycznia 2012 by Alicja

IV EDYCJA KONKURSU NA POCZTÓWKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

kartka1.jpg 10 stycznia 2012 roku odby¿a si¿ IV edycja Konkursu organizowanego w naszej szkole na poczt¿wk¿ bo¿onarodzeniow¿. W uroczysto¿ci uczestniczy¿ Starosta Tczewski dr in¿. Jozef Puczy¿ski , Przewodnicz¿cy Rady Powiatu Piotr Odya, przewodnicz¿cy komisji Rady Powiatu pani Wies¿awa Quella, Ludwik Kiedrowski oraz laureaci konkursu oraz zaproszeni go¿cie.

15 Stycznia 2012 by Alicja

PODSUMOWANIE WIELKIEJ WIGILII TCZEWSKIEJ

wwt3.jpg W dniu 9 stycznia 2012 r. w sali posiedze¿ Urz¿du Miejskiego w Tczewie odby¿o si¿ spotkanie darczy¿c¿w i wsp¿¿organizator¿w Wigilijnego Spotkania Op¿atkowego A.D. 2011. Organizatorem spotkania by¿ Samorz¿d Miasta Tczewa, Starostwo Powiatowe oraz Kuria Diecezjalna Pelpli¿ska. Na spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele naszej szko¿y, jako wsp¿¿organizatorzy. Szczeg¿lne s¿owa podzi¿kowania otrzyma¿ Tadeusz Sobiecki za wk¿ad pracy i wielkie zaanga¿owanie w realizacj¿ tak du¿ego przedsi¿wzi¿cia.

10 Stycznia 2012 by J. Prabucki

NOWY ROK 2012

NR2012.jpg ¿yczymy Wszystkim, aby Nowy Rok 2012 by¿ obfituj¿cy w sukcesy edukacyjne i osobiste oraz aby przyni¿s¿ wiele satysfakcji z w¿asnych dokona¿. Niech wszystkie dni b¿d¿ pogodne i wype¿nione rado¿ci¿, pe¿ne optymizmu, wiary, szcz¿¿cia i powodzenia.

02 Stycznia 2012 by J. Prabucki


BOŻE NARODZENIE

mch1.jpeg Jest w moim kraju zwyczaj,
¿e w dzie¿ wigilijny, przy wzej¿ciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie z gniazda wsp¿lnego ¿ami¿ chleb wigilijny,
najtkliwsze przekazuj¿c uczucia tym chlebie.
Ten bia¿y, kruchy op¿atek.
Pszenna kruszyna chleba,
Symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba.

26 Grudnia 2011 by Alicja

"EUROWEEK - Szkoła Liderów" w Bystrzycy Kłodzkiej

efm_logo.jpg Uczniowie naszej szko¿y wzi¿li udzia¿ w mi¿dzynarodowym obozie j¿zykowym, kt¿ry zosta¿ zorganizowany przez Europejskie Forum M¿odzie¿y.
Program "EuroWeek - Szko¿a Lider¿w" jest specjalistycznym obozem edukacyjnym pozwalaj¿cym m¿odym ludziom aktywnie w¿¿czyc si¿ w ¿ycie demokratycznego spo¿ecze¿stwa dzisiejszej Europy.

21 Grudnia 2011 by mgr.matura

NAGRODA ZA WOLONTARIAT

wolont2.jpg Uczennica klasy II D4 - IWONA MA¿KUS otrzyma¿a nagrod¿ Prezydenta Miasta Starogard Gda¿ski za prac¿ jako wolontariuszka w ¿wietlicy Caritas przy parafii ¿w. Wojciecha.

„Czasem trzeba usi¿¿¿ obok i czyj¿¿ d¿o¿ zamkn¿¿ w swojej d¿oni,
Wtedy nawet ¿zy b¿d¿ smakowa¿ jak szcz¿¿cie”.

15 Grudnia 2011 by Alicja

WARSZTATY KULINARNE

warszt_kul_(19a).jpg W ubieg¿y poniedzia¿ek, 12 grudnia 2011 roku, w naszej szkole zosta¿y przeprowadzone warsztaty kulinarne skierowane do uczni¿w z klas o profilu gastronomicznym.

15 Grudnia 2011 by Karolina

"Boże Narodzenie na Kociewiu"

gniew_2011_(7a).jpg 8 grudnia br. reprezentacja naszej szko¿y wzi¿¿a udzia¿ w kolejnej edycji konkursu: "Bo¿e Narodzenie na Kociewiu" organizowanego przez Zesp¿¿ Szk¿¿ Ponadgimnazjalnych w Gniewie.

15 Grudnia 2011 by Karolina

MIKOŁAJKI 2011

miki.jpg ¿wi¿ta ju¿ za pasem, przyszed¿ czas na miko¿ajkowe zabawy, szkolne przedstawienia i prezenty. 6 grudnia, jak co roku ca¿a spo¿eczno¿¿ szkolna zgromadzona na sali gimnastycznej ¿wietnie si¿ bawi¿a. Do uczni¿w przyby¿ ¿wi¿ty Miko¿aj w towarzystwie elf¿w i obdarowa¿ uczni¿w s¿odyczami.

08 Grudnia 2011 by J. Prabucki

AKCJA "GÓRA GROSZA"

images11.jpeg Jak co roku uczniowie naszej szko¿y wzi¿li udzia¿ w akcji "G¿ra Grosza". Zbierane by¿y drobne monety do 2 grudnia, by nast¿pnie przekaza¿ je na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom zast¿pczym i pogotowiom rodzinnym.

06 Grudnia 2011 by mgr.matura

KONKURS WIEDZY O CHEMII ORAZ ŻYCIU I DOKONANIACH MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

MS_C.jpg W dniu 5 grudnia uczniowie klasy ID4: Paulina Jendernalik, Krzysztof Serocki oraz Mateusz Kuczkowski uczestniczyli w Konkursie Wiedzy o M. Sklodowskiej, kt¿ry odby¿ si¿ w I LO w Tczewie.

06 Grudnia 2011 by Alicja


Stypendium Prezesa Rady Ministrw

NH.jpeg W dniu 29 listopada 2011 r. w ZSE w Tczewie odbya si uroczysto wrczania dyplomw Stypendium Prezesa Rady Ministrw na rok szkolny 2011/2012. Nasz stypendystk zostaa Natalia Hiller uczennica klasy III TECHNIKUM AGROBIZNESU.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie skadaj zasuone gratulacje i yczenia dalszych sukcesw.

03 Grudnia 2011 by J. Prabucki

POWIATOWA OLIMPIADA M¿ODYCH PRODUCENT¿W ROLNYCH I HIGIENY PRACY W ROLNICTWIE

ompr.jpeg Tradycyjnie w murach naszej szko¿y odbywa¿a si¿ kolejna edycja Powiatowej Olimpiady M¿odych Producent¿w Rolnych i Bezpiecze¿stwa i Higieny Pracy.

Liczba uczestnik¿w -27 os¿b – rolnicy z Powiatu Tczewskiego oraz uczniowie z naszej szko¿y.

30 Listopada 2011 by Alicja

XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

owe1.jpg Dnia 9 listopada 2011 r. odby si etap szkolny XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W olimpiadzie I stopnia wzili udzia uczniowie kl. III i IV w zawodzie technik agrobiznesu.

15 Listopada 2011 by J. Prabucki

93 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

DzN1.jpg 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekaza¿a J¿zefowi Pi¿sudskiemu w¿adz¿ wojskow¿ i naczelne dow¿dztwo podleg¿ych jej wojsk polskich. Po 123 latach zabor¿w Polska odzyskiwa¿a niepodleg¿o¿¿. Z tej okazji uczniowie klasy II D4 przygotowali uroczysty apel.

11 Listopada 2011 by J. Prabucki

DZIE PAPIESKI

JPIIa.jpeg 22 padziernika br. po raz pierwszy w Kociele Katolickim wspominano Bogosawionego Jana Pawa II - jako spoeczno szkolna modlilimy si za wstawiennictwem Naszego Wielkiego Rodaka 27 padziernika w Kociele parafialnym.

06 Listopada 2011 by Alicja

XXXVI EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJTNOCI ROLNICZEJ

owr30.jpg Dnia 21-22 padziernika 2011 odby si etap szkolny Olimpiady Wiedzy i Umiejtnoci Rolniczych. Uczniowie z naszej szkoy brali udzia w nastpujcych blokach tematycznych:
- technik rolnik- produkcja rolinna i zwierzca,
- mechanizacja rolnictwa,
- technik agrobiznesu.

06 Listopada 2011 by Alicja

Otrzęsiny klas pierwszych

otka.jpg W dniu 20 X 2011 r. uczniowie naszej szko¿y brali udzia¿ w corocznym ¿wi¿cie „przyjmowania” do naszego grona pierwszak¿w. Otrz¿siny klas pierwszych, czyli popularnie „chrzest kot¿w” by¿ zabaw¿ po¿¿czon¿ ze szlachetn¿ rywalizacj¿. Organizacj¿ imprezy koordynowa¿ Samorz¿d Szkolny oraz uczniowie klasy II AB.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

KONKURS ORKI 2011

Ko-rki1.jpg Celem konkursu jest popularyzacja wrd modziey trudnej sztuki wykonywania orek oraz rozwijanie umiejtnoci zdrowej rywalizacji. Nie chodzi tu o jak najwiksz ilo zaoranej ziemi, ale o spojrzenie na jako, celowo i poprawno jej wykonania.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

DZIE EDUKACJI NARODOWEJ 2011

dena1.jpg 14 padziernika to dzie jesienny, radosny i miy,
Jak pena owocw misa.
Dzie soneczny, wesoy i serdeczny,
Bo myl nasza wdzicznoci si wypenia - tak 13 padziernika br. rozpoczli uczniowie swoje yczenia i podzikowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej


28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Powiatowy Dzień Edukacji

denq.jpg 10 pa¿dziernika 2011 r. o godz. 11.00 w Zespole Szk¿¿ Technicznych w Tczewie, odby¿a si¿ uroczysta akademia z okazji Powiatowego Dnia Edukacji. Mi¿o nam poinformowa¿, ¿e w¿r¿d wyr¿¿nionych Medalami Komisji Edukacji Narodowej znalaz¿ si¿ Tadeusz Sobiecki.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

UROCZYSTO¿CI W LESIE SZP¿GAWSKIM

szp71a1.jpgW niedziel¿ 25 wrze¿nia odby¿a si¿ uroczysto¿¿ upami¿tniaj¿ca Polak¿w pomordowanych na Ziemi Kociewskiej w czasach II wojny ¿wiatowej.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


40-sto lecie ZSAiO w Swaro¿ynie

L40a1.jpg W dniu 24 wrze¿nia odby¿a si¿ uroczysto¿¿ jubileuszowa z okazji 40-lecia Zespo¿u Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych im. Stanis¿awa Staszica w Swaro¿ynie. Tego w¿a¿nie dnia szko¿¿ odwiedzi¿o wielu dostojnych go¿ci.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

XI JARMARK CYSTERSKI

jc11a.png 17 – 18 wrze¿nia 2011 r. (sobota, niedziela), na terenie dawnego klasztoru cysterskiego w Pelplinie, odby¿ si¿ jarmark. To ju¿ 11 raz nasza szko¿a bra¿a udzia¿ w zabawie i konkursach. Niepowtarzalnie wyeksponowana atmosfera ¿redniowiecznych tradycji sprawia, ¿e Jarmark Cysterski jest jednym z najwi¿kszych wydarze¿ kulturalnych na Kociewiu.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

Śmierć nauczyciela

ACz1.JPG Z g¿¿bokim ¿alem i smutkiem przyj¿li¿my 16 wrze¿nia 2011r. wiadomo¿¿
o ¿mierci ¿P mgr in¿. Andrzeja Czecha d¿ugoletniego nauczyciela przedmiot¿w ekonomicznych ZSAiO w Swaro¿ynie. ¿egnamy Go z wielkim b¿lem: Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie i Absolwenci.

Rodzinie Zmar¿ego sk¿adamy wyrazy g¿¿bokiego wsp¿¿czucia.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


GMINNE DO¿YNKI

luba.jpg4 wrze¿nia odby¿y si¿ Gminne Do¿ynki w Lubiszewie. Nasza szko¿a przygotowa¿a stoisko z materia¿ami dotycz¿cymi kierunk¿w kszta¿cenia oraz z pocz¿stunkiem - by¿a dro¿d¿¿wka, rogaliki, chleb ze smalcem i og¿rki kiszone.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

Inauguracja roku szkolnego 2011/2012

prs1.gif 8:00 - Msza w ko¿ciele parafialnym pod wezwaniem ¿w. Andrzeja Boboli w Swaro¿ynie (uczniowie wraz z Gronem Pedagogicznym).

9:00 - Inauguracja roku szkolnego 2011/2012 (sala gimnastycznej ZSAiO).

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


ZAKO¿CZENIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

wak.jpegDzie¿ 22 czerwca 2011 to dzie¿, na kt¿ry czekali uczniowie – to dzie¿ kiedy ca¿a spo¿eczno¿¿ szkolna zgromadzi¿a si¿ ostatni raz w tym roku szkolnym – jeszcze tylko ¿wiadectwo i … ju¿ WAKACJE.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY

t1.jpg W dniu 15 czerwca Fundacja dla Tczewa zorganizowaa w szkole spektakl teatralny o problematyce uzalenie „Majowe konwalie” w wykonaniu aktorw trjmiejskich scen.
Spektakl realizowany jest w ramach projektu „Wychowanie przez sztuk” przy wsppracy Starostwa Powiatowego Tczewie.


28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


POEGNANIE ABSOLWENTW SZKӣ ZAWODOWYCH

kap.jpeg Dla kadego absolwenta jest to chwila szczeglna – wrczenie wiadectwa ukoczenie szkoy.
Absolwenci szk zawodowych – mechanizator rolnictwa oraz kucharz maej gastronomii w dniu 10 czerwca 2011 roku otrzymali wiadectwa ukoczenia szkoy i teraz jeszcze jeden trudny dla nich moment – zdanie egzaminu zawodowego.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

KURS KOMBAJNISTÓW

kzb.jpeg Po raz drugi w dniach 23 V – 27 V w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie zorganizowany zosta¿ Kurs obs¿ugi i eksploatacji kombajn¿w zbo¿owych.
Nasi uczniowie mogli zdoby¿ dodatkowe kwalifikacje

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


DZIE OTWARTYCH DRZWI

dosa.jpeg 19 maja to wyjtkowy dzie w kalendarzu szkoy – to wtedy zaproszeni zostali gocie do naszej szkoy – przybyli gimnazjalici, ich opiekunowie i rodzice. Przyjechali rwnie Starosta Powiatu Tczewskiego p. dr Jzef Puczyski, Przewodniczcy Rady Powiatu p. Piotr Odya, pose RP Eugeniusz Kopotek oraz radny p. Ludwik Kiedrowski.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

V EDYCJA KONKURSU "KRAJOBRAZ I PRZYRODA KOCIEWIA"

avatar_120x90.jpgW tym roku pod wsplnym tytuem "KRAJOBRAZ I PRZYRODA KOCIEWIA" miao miejsce rozstrzygnicie dwch konkursw: fotograficznego i na zielnik. Ogoszenie listy laureatw i wrczenie nagrd odbyo si w ubiegy czwartek, 19 maja.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

DZIE PAPIESKI

JPIIa.jpeg 18 maja 2011 - 91 rocznica urodzin Bogosawionego Jana Pawa II staa si okazj do wsplnej modlitwy naszej spoecznoci szkolnej w kociele parafialnym pod wezwaniem witego Andrzeja Boboli w Swaroynie.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


PO¿EGNANIE MATURZYST¿W 2011

pa11a.jpgUroczysto¿¿ rozpocz¿¿y okoliczno¿ciowe przem¿wienia Dyrektora, przedstawiciela Samorz¿du Uczniowskiego oraz tych, kt¿rzy w dniu 29 kwietnia ¿egnali si¿ ze szko¿¿, Absolwent¿w klasy IV A4 i IV D4.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONKURS - YCZENIA WIELKANOCNE - forma tradycyjna i nowoczesna

kartw14a.jpgW dniu 29 kwietnia br. odbyo si ogoszenie wynikw IV Edycji Konkursu na Pocztwk Wielkanocn.
Celem konkursu jest promowanie kultury, tradycji i obrzdw regionu Kociewia zwizanych ze witami Wielkanocnymi.


28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


III POMORSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

24.gif W dniu 29 kwietnia br. odby¿ si¿ fina¿ oraz og¿oszenie wynik¿w III Edycji Konkursu Grafiki Komputerowej.
Celem konkursu jest propagowanie w¿r¿d m¿odzie¿y grafiki komputerowej jako ¿rodka wyrazu w tw¿rczo¿ci artystycznej.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONSTYTUCJA 3 MAJA

kons3m10.jpeg Ojczyzna – bliskie sowo,
W nim serca wszystkie,
Ojczyzna – zwykle sowo, czemu tak bliskie?
Ojczyzna – to czas dawny,
Ojczyzna – to czas bliski,
To miy dom rodzinny i matki oczy jasne
Ojczyzna – to mowa znajoma od koyski
Ojczyzna – to my sami, to serca nasze wasne!


28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


IX Powiatowy Konkurs Wielkanocny

konwIX1.jpeg 15 kwietnia 2011 roku w naszej szkole odby si IX POWIATOWY KONKURS WIELKANOCNY "PISANKI, PALMY, CIASTA I STROIKI WIELKANOCNE"

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

Wiosenne manewry polowe

swi1a.jpg Dnia 14.04.2011 r. 46 uczniw Zespou Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych w Swaroynie z 8 klas brao udzia w IX edycji Wiosennych Manewrw Polowych w miardowie Zotowskim pod hasem „ Kukurydza i co dalej ? – Zebra, sprzeda i zarobi.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


TARGI EDUKACYJNE

targi_120x90.jpg W dniu 25 marca 2011 w II LO w Tczewie odbyy si organizowane cyklicznie Targi Edukacyjne, w czasie ktrych poszczeglne szkoy prezentoway swoje kierunki ksztacenia.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


III OGLNOPOLSKI MLODZIEOWY KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZESTWIE PRACY W ROLNICTWIE

EiBR1.jpg W szkole odbya si III edycja Oglnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczestwie Pracy w Rolnictwie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONKURS WIEDZY O PRZEDSIBIORCZOCI

kop.jpeg 22 marca po raz pierwszy odby si KONKURS WIEDZY O PRZEDSIBIORCZOCI organizowany przez Wysz Szko Administracji i Biznesu w Gdyni.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


DZIE¿ KOBIET

kw1.jpeg Mi¿dzynarodowy Dzie¿ Kobiet sta¿ si¿ okazj¿ do z¿o¿enia ¿ycze¿ paniom - w naszej szkole uroczysty apel odby¿ si¿ 10 marca br.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


ROEXPO 2011 I BALTPIEK

GE1.jpeg W dniu 17 lutego uczniowie klas I i II szkoy zawodowej kucharz malej gastronomii oraz II klasy Technik agrobiznesu uczestniczyli w wyjedzie na GASTROEXPO 2011 – Targi Wyposaenia i Zaopatrzenia Gastronomii i Sklepw oraz BALTPIEK – Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


WALENTYNKI

wal2.jpg R¿¿ne s¿ oblicza mi¿o¿ci. Czasem jest ona odwzajemniona, a czasem jednak nie.
W naszej szkole o MI¿O¿CI bardzo du¿o m¿wiono w ten poniedzia¿kowy dzie¿ 14 lutego.
Zabrzmia¿y tak¿e s¿owa Adama Mickiewicza:
„Tak w ka¿dym miejscu i o ka¿dej porze,
Gdziem z Tob¿ p¿aka¿, gdziem si¿ z Toba bawi¿,
Wsz¿dzie i zawsze b¿d¿ ja przy Tobie,
Bom wsz¿dzie cz¿stk¿ mej duszy zostawi¿”.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONKURS PRAW KONSUMENTA

pk1.jpg Nasza uczennica SYLWIE STALMASKA zaj¿¿a III miejsce w Powiatowym Konkursie Praw Konsumenta.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


STUDNI¿WKA

stud2.jpeg Wyj¿tkowy dzie¿ dla MATURZYST¿W – dzie¿ Studni¿wki.
Ju¿ za 100 dni matura … ale jest jeszcze ten mi¿y i wyj¿tkowy dzie¿, gdy wszyscy wsp¿lnie si¿ bawimy…
Zabawa by¿a wspania¿a… b¿dzie co wspomina¿…

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


MIDZYNARODOWE TARGI POZNASKIE - FARMA 2011

F1.jpeg Dnia 11 lutego 2011 roku 48 uczniw z omiu klas Zespou Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych w Swaroynie brao udzia w wycieczce przedmiotowej do Poznania na Midzynarodowe Targi Rolnicze – FARMA 2011.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


TEATR PROFILAKTYCZNY

t1.jpg W dniu 3 lutego br cala spoeczno uczniowska uczestniczya w wystpie teatru profilaktyczno-edukacyjnego. Zagadnienia prezentowane byy wane, gdy dotyczyy szkodliwoci dopalaczy.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


III EDYCJA KONKURSU NA POCZTWK BOONARODZENIOW

pb1a.jpeg 12 stycznia 2011 roku odbya si III edycja Konkursu organizowanego w naszej szkole na pocztwk boonarodzeniow. W uroczystoci uczestniczy Starosta Tczewski dr in. Jzef Puczyski , przewodniczca komisji Rady Powiatu pani Wiesawa Qella, laureaci konkursu oraz zaproszeni gocie.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Poprzednie 1 2 3 4 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b