>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

SZKOLNY KONKURS WIELKANOCNY

zajw.jpg 27 marca odby si Szkolny Konkurs Wielkanocny – swoje palmy, stroiki, pisanki oraz mazurki prezentoway poszczeglne klasy.

28 Marca 2012 by Alicja

IV OGLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZESTWIE PRACY W ROLNICTWIE

kEiB.jpg 27 kwietnia br ju czwarty raz odby si w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczestwie Pracy w Rolnictwie.

28 Marca 2012 by Alicja

TEO - 2012

TEO1.jpg W sobot 24 marca uczniowie naszej szkoy realizujcy projekt unijny "Odnawialne rda energii" uczestniczyli w Midzynarodowych Targach Energii Odnawialnej w Bydgoszczy. Bya to impreza powicona wycznie ekologicznym rdom energii. Naszym celem byo poznanie najnowszych rozwiza energo-ekologicznych w Europie jak rwnie wymiana dowiadcze z praktykami.

26 Marca 2012 by J. Prabucki


I FORUM ROLNICZE W POWIECIE TCZEWSKIM

ir.jpg 14 marca br. w godzinach w sali husarskiej w Zamku w Gniewie .Organizatorzy spotkania to Starosta Tczewski – dr in. Jzef Puczyski oraz Kierownik Biura Powiatowego Orodka Doradztwa Rolniczego – in. Teresa Szaas. Tematyka spotkania zainteresowaa okolo 90 rolnikw z powiatu tczewskiego.

15 Marca 2012 by Alicja

DZIE KOBIET

DK8.jpeg"Dla was kwiaty i umiechy.
I pierwszy promie bliskiej wiosny.
Dzie bez kopotw i bez trosk.
Duo radoci".

08 Marca 2012 by Alicja

STUDNIWKA 2012

"Ta rado co dzisiaj si staje,
Z mdroci wiata wyrasta,
Wszak wiedzie trzeba kiedy szale,
I wiedzie kiedy basta" (Jan A. Zieliski).

Ten czas zabawy Maturzyci naszej Szkoy rozpoczli 27 stycznia 2012 gdy wskazwki zegara wskazay godzin 19.00 - by Polonez... a potem zabawa do biaego rana.

22 Lutego 2012 by Alicja


ZSAIO W ZIMOWEJ SZACIE

zima_(22)_120x90.jpgZanim stopniej ostatnie niegi i zima odejdzie w niepami, zachcam do obejrzenia fotogalerii z otoczenia naszej szkoy. Nie kada szkoa moe si pochwali tak piknym zimowym krajobrazem. A kt nie lubi takiej zimy... mronej, sonecznej, skpanej w bkitnym niebie i nienobiaym puchu?

17 Lutego 2012 by Karolina

GOTOWE DANIA I POTRAWY CZ. II

kkoc.jpg W rod, 18 stycznia br. w naszej szkole odby si turniej midzyszkolny z zakresu przygotowywania wybranej potrawy wpisanej na list produktw tradycyjnych wojewdztwa pomorskiego w kategorii "Gotowe dania i potrawy".

24 Stycznia 2012 by Karolina

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

oze1.jpg Praktyczny Program z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ¿R¿DE¿ ENERGII – innowacja dla szk¿¿ ponadgimnazjalnych – ten innowacyjny projekt realizowany jest w naszej szkole od IX 2011 roku. Dzia¿anie to realizowane jest wsp¿lnie z Wy¿sz¿ Szko¿¿ Infrastruktury i Zarz¿dzania w Warszawie poprzez sp¿¿k¿ z o.o. EKSPERT-SITR w Koszalinie.

23 Stycznia 2012 by Alicja

IV EDYCJA KONKURSU NA POCZTÓWKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

kartka1.jpg 10 stycznia 2012 roku odby¿a si¿ IV edycja Konkursu organizowanego w naszej szkole na poczt¿wk¿ bo¿onarodzeniow¿. W uroczysto¿ci uczestniczy¿ Starosta Tczewski dr in¿. Jozef Puczy¿ski , Przewodnicz¿cy Rady Powiatu Piotr Odya, przewodnicz¿cy komisji Rady Powiatu pani Wies¿awa Quella, Ludwik Kiedrowski oraz laureaci konkursu oraz zaproszeni go¿cie.

15 Stycznia 2012 by Alicja

PODSUMOWANIE WIELKIEJ WIGILII TCZEWSKIEJ

wwt3.jpg W dniu 9 stycznia 2012 r. w sali posiedze¿ Urz¿du Miejskiego w Tczewie odby¿o si¿ spotkanie darczy¿c¿w i wsp¿¿organizator¿w Wigilijnego Spotkania Op¿atkowego A.D. 2011. Organizatorem spotkania by¿ Samorz¿d Miasta Tczewa, Starostwo Powiatowe oraz Kuria Diecezjalna Pelpli¿ska. Na spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele naszej szko¿y, jako wsp¿¿organizatorzy. Szczeg¿lne s¿owa podzi¿kowania otrzyma¿ Tadeusz Sobiecki za wk¿ad pracy i wielkie zaanga¿owanie w realizacj¿ tak du¿ego przedsi¿wzi¿cia.

10 Stycznia 2012 by J. Prabucki

NOWY ROK 2012

NR2012.jpg ¿yczymy Wszystkim, aby Nowy Rok 2012 by¿ obfituj¿cy w sukcesy edukacyjne i osobiste oraz aby przyni¿s¿ wiele satysfakcji z w¿asnych dokona¿. Niech wszystkie dni b¿d¿ pogodne i wype¿nione rado¿ci¿, pe¿ne optymizmu, wiary, szcz¿¿cia i powodzenia.

02 Stycznia 2012 by J. Prabucki


BOŻE NARODZENIE

mch1.jpeg Jest w moim kraju zwyczaj,
¿e w dzie¿ wigilijny, przy wzej¿ciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie z gniazda wsp¿lnego ¿ami¿ chleb wigilijny,
najtkliwsze przekazuj¿c uczucia tym chlebie.
Ten bia¿y, kruchy op¿atek.
Pszenna kruszyna chleba,
Symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba.

26 Grudnia 2011 by Alicja

"EUROWEEK - Szkoła Liderów" w Bystrzycy Kłodzkiej

efm_logo.jpg Uczniowie naszej szko¿y wzi¿li udzia¿ w mi¿dzynarodowym obozie j¿zykowym, kt¿ry zosta¿ zorganizowany przez Europejskie Forum M¿odzie¿y.
Program "EuroWeek - Szko¿a Lider¿w" jest specjalistycznym obozem edukacyjnym pozwalaj¿cym m¿odym ludziom aktywnie w¿¿czyc si¿ w ¿ycie demokratycznego spo¿ecze¿stwa dzisiejszej Europy.

21 Grudnia 2011 by mgr.matura

NAGRODA ZA WOLONTARIAT

wolont2.jpg Uczennica klasy II D4 - IWONA MA¿KUS otrzyma¿a nagrod¿ Prezydenta Miasta Starogard Gda¿ski za prac¿ jako wolontariuszka w ¿wietlicy Caritas przy parafii ¿w. Wojciecha.

„Czasem trzeba usi¿¿¿ obok i czyj¿¿ d¿o¿ zamkn¿¿ w swojej d¿oni,
Wtedy nawet ¿zy b¿d¿ smakowa¿ jak szcz¿¿cie”.

15 Grudnia 2011 by Alicja

WARSZTATY KULINARNE

warszt_kul_(19a).jpg W ubieg¿y poniedzia¿ek, 12 grudnia 2011 roku, w naszej szkole zosta¿y przeprowadzone warsztaty kulinarne skierowane do uczni¿w z klas o profilu gastronomicznym.

15 Grudnia 2011 by Karolina

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsSobota
25 maja
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b