>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Agro Show Bednary 2015

Bed15-1a.jpg Dnia 18.09.2015 r.(pi¿tek) 45 uczni¿w z 7 klas Zespo¿u Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie wybra¿o si¿ w ramach wycieczki przedmiotowej na AGRO SHOW BEDNARY 2015 k/ Poznania czyli XVII Mi¿dzynarodow¿ Wystaw¿ Rolnicz¿ zorganizowan¿ przez Polsk¿ Izb¿ Gospodarsk¿ Maszyn i Urz¿dze¿ Rolniczych.

21 Wrzenia 2015 by J. Prabucki

W GO¿CINIE U CYSTERS¿W

JC15-1a.jpg W sobotnie popo¿udnie przed Collegium Marianum w dawnym opactwie cysterskim salwy z artylerii oznajmi¿y rozpocz¿cie XV Jarmarku Cysterskiego. Przed bazylik¿ katedraln¿ odby¿y si¿ warsztaty edukacyjne "Dzie¿ w dawnym opactwie cysterskim - w go¿cinie u Cysters¿w" i tradycyjnie turniej rycerski dla ¿ak¿w "O miecz Starosty Powiatu Tczewskiego". Zesp¿¿ ¿ak¿w reprezentuj¿cych ZSAiO w Swaro¿ynie zaj¿¿ 2 miejsce.

19 Wrzenia 2015 by J. Prabucki

Biwak integracyjno - szkoleniowy klasy I LO mundurowej

P9119048a.JPGW dniach 11-12.09.2015 w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie odby¿ si¿ biwak dla m¿odzie¿y z pierwszej klasy mundurowej.

16 Wrzenia 2015 by

III Kociewski Festyn Le¿ny

FL-1a.jpgW dniu 29.08.2015 r. na terenie Stada Ogier¿w w Starogardzie Gda¿skim odby¿ si¿ III Kociewski Festyn Le¿ny oraz Mistrzostwa Drwali w ramach V Kongresu Kociewskiego.

04 Wrzenia 2015 by J. Prabucki

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

prs1.gifSzkolna inauguracja roku szkolnego 2015/2016 odb¿dzie si¿ w ZSAiO w Swaro¿ynie 1-IX-2015 r. o godz. 11:00.

19 Sierpnia 2015 by

Obóz MDP Skrzynia 2015

SAM_5289a.JPG W lipcu 2015 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Szkoleniu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Skrzyni.

19 Sierpnia 2015 by

Podstawowy strj klasy I LO - mundurowej

Obmiary do zamwienia dla uczniw w najblisz rod tj. 5 sierpnia 2015 w godz. 10.00-13.00 w ZSAIO w Swaroynie. Uczniowie, ktrzy nie mog przyby - przymiarki i zamwienia w godzinach pracy firmy w Tczewie do dnia 13 sierpnia.

01 Sierpnia 2015 by J. Prabucki

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

zrs15-1a.JPG26 czerwca 2015 r. o godz. 9.30 w ZSAiO odby¿o si¿ uroczyste zako¿czenie roku szkolnego 2014/2015. W uroczysto¿ci wzi¿li udzia¿ uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne oraz zaproszeni go¿cie.

31 Lipca 2015 by J. Prabucki

Arboretum - Wirty

wir-1a.jpg Dnia 11.06.2015 r. odby¿a si¿ wycieczka klas technikum architektury krajobrazu do Arboretum dendrologicznego w Wirtach. Podczas wycieczki uczniowie rozpoznawali gatunki drzew i krzew¿w oraz oceniali ich walory ozdobne.

25 Czerwca 2015 by J. Prabucki

„ ZIELONA PRACOWNIA”

zp-1a.jpg W roku szkolnym 2014/2015 m¿odzie¿ klasy pierwszej Technikum Rolniczego (IC4) w ramach zaj¿¿ pracownia produkcji rolniczej pod kierunkiem nauczyciela prowadz¿cego zaj¿cia mgr in¿. Jana Skowro¿skiego na wydzielonej cz¿¿ci posesji szkolnej utworzy¿a Zielon¿ Pracowni¿.

25 Czerwca 2015 by J. Prabucki

DNI POLA - STANOWO

dni_pola_15-1.jpgW dniu 23 czerwca 2015 r. uczniowie naszej szko¿y z klas: I C4 TR, III C4 TR oraz I A OML mieli okazj¿ wzi¿¿ udzia¿ w imprezie pod nazw¿ „Dni Pola 2015” zorganizowanym przez firm¿ PROCAM, kt¿ra odby¿a si¿ w miejscowo¿ci Stanowo.

24 Czerwca 2015 by J. Prabucki

Zawody strzeleckie – Bietowo 2015

Bietowo-1a.jpgW dniu 13 czerwca 2015 r. na Strzelnicy My¿liwsko-Sportowej „Borowiacka” w Bietowie (gmina Lubichowo) grupa uczni¿w LO o profilu przygotowuj¿cym do pracy w s¿u¿bach mundurowych wzi¿¿a udzia¿ w zawodach strzeleckich organizowanych przez LOK Tczew. W rywalizacji sportowej wzi¿¿o udzia¿ ok. 100 uczestnik¿w.

24 Czerwca 2015 by J. Prabucki

Termin testu sprawno¿ciowego

TS15.jpg W dniu 25 czerwca 2015 r. od godziny 12:00 do 16:00 (zmiana na pro¿b¿ rodzic¿w) zapraszamy kandydat¿w do klasy I LO w roku szkolnym 2015/2016 na test sprawno¿ciowy. Prosimy o przygotowanie obuwia i stroju pozwalaj¿cego na wykonywanie ¿wicze¿.

11 Czerwca 2015 by J. Prabucki

Międzynarodowe Targi AmberExpo

MTAE-1.JPG Dnia 27 maja klasy I i II-ga technikum ¿ywienia i us¿ug gastronomicznych uczestniczy¿y w Mi¿dzynarodowych Targach AmberExpo w Gda¿sku gdzie odby¿a si¿ prezentacja nowych produkt¿w i technologii z zakresu przetw¿rstwa, gastronomii i cukiernictwa.

28 Maja 2015 by J. Prabucki

Pomorskie Dni Otwarte dla klas o profilu policyjnym

DO15-P.jpg W dniu 22 maja 2015 r. uczniowie klasy pierwszej LO o profilu mundurowym zaj¿li III miejsce w „Drugich Pomorskich Dniach Otwartych dla Klas o Profilu Policyjnym”. Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukces¿w.
>>KPP Tczew<<

22 Maja 2015 by J. Prabucki

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 2015

DO15-1.JPG W dniu 22 maja 2015 r. na zaproszenie ZSAiO w Swaro¿ynie w ramach realizacji "Dni otwartych drzwi" odwiedzili naszą szkołę gimnazjaliści klas trzecich z powiatu tczewskiego, starogardzkiego i malborskiego zainteresowani ofertą edukacyjną na rok szkolny 2015/2016. >>ALBUM<<

22 Maja 2015 by J. Prabucki

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b