>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Kurs kombajnist¿w w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie 2010r

W kursie uczestniczy¿o 28 s¿uchaczy – g¿¿wnie uczni¿w szko¿y w Swaro¿ynie zasadniczej szko¿y rolniczej w zawodzie - mechanik operator pojazd¿w i maszyn rolniczych, technikum agrobiznesu, technikum rolniczego oraz kilku rolnik¿w z okolicznych gospodarstw rolnych.
Na kursie prowadzone by¿y wyk¿ady z budowy, obs¿ugi i eksploatacji kombajn¿w zbo¿owych r¿¿nych marek i firm ¿wiatowych oraz grupowe zaj¿cia praktyczne z poszczeg¿lnych zespo¿¿w i podzespo¿¿w kombajn¿w obserwuj¿c r¿¿nice mi¿dzy nimi. Ka¿dy z kursant¿w podczas nauki jazdy kombajnami NEW HOLLAND, DEUTZ FAHR
oraz BIZON REKORD Z- 058 wykonywa¿ g¿¿wnie manewry i ¿wiczenia precyzyjnego podje¿d¿ania do zespo¿u ¿niwnego czy samodzielnego cofania do w¿zka hederu, a tak¿e uruchamiania zespo¿¿w i uk¿ad¿w jezdnego hydrostatycznego czy hydraulicznego. S¿uchacze zapoznali si¿ r¿wnie¿ z obs¿ug¿ silnik¿w wysokopr¿¿nych, obs¿ug¿ uk¿ad¿w paliwowego, elektrycznego, hydraulicznego, a tak¿e z wyposa¿eniem kabiny i ca¿ego pojazdu w elementy elektroniczne do sterowania kombajnu.
Kurs zako¿czy¿ si¿ pisemnym i praktycznym egzaminem wiedzy na temat wszystkich typ¿w kombajn¿w zbo¿owych.

instruktor nauki jazdy
kombajnami zbo¿owymi
mgr in¿. Grzegorz Spadik
28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsNiedziela
21 lipca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b