>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

DZIE¿ PAPIESKI

27 kwietnia 2012 w naszej Szkole wspominali¿my B¿ogos¿awionego Jana Paw¿a II i Jego s¿owa skierowane do nas. Wybrane fragmenty przygotowa¿a m¿odzie¿ z klasy II D4 Aleksandra Rabska i Micha¿ Kuros.
Szczeg¿lnie aktualnie jest wyzwanie Naszego Wielkiego Polaka, kt¿re wyg¿osi¿ podczas Mszy ¿wi¿tej inauguracyjnej 22 pa¿dziernika 1978 roku. Wo¿a¿ w¿wczas: ”Nie l¿kajcie si¿! Otw¿rzcie na o¿cie¿ drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej w¿adzy otw¿rzcie granice pa¿stw, ustroj¿w ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie l¿kajcie si¿! Chrystus wie co jest w cz¿owieku. Tylko On wie”.
A tak¿e te wypowiedziane w Pelplinie - „…budujcie dom na skale! Budujcie dom waszego ¿ycia osobistego i spo¿ecznego na skale! A ska¿¿ jest Chrystus – Chrystus ¿yj¿cy w swoim Ko¿ciele, Chrystus, kt¿ry trwa na tych ziemiach od tysi¿ca lat”.
Po tej refleksji ks. proboszcz A. Kujawa odprawi¿ Msz¿ ¿w. w intencji m¿odzie¿y klas maturalnych oraz zawodowych zdaj¿cych egzaminy maturalne i zawodowe. Uroczysto¿¿ przygotowa¿a m¿odzie¿ pod kierunkiem p. A. Majewskiej.
08 Maja 2012 by Alicja


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsNiedziela
29 stycznia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b