>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

KONKURS NA POCZTÓWKE WIELKANOCNĄ

G¿¿wnym celem konkursu jest promowanie kultury, tradycji i obrz¿d¿w regionu Kociewia zwi¿zanych ze ¿wi¿tami Wielkanocnymi.
W tym roku na Konkurs nades¿ano 64 prace z powiatu tczewskiego i starogardzkiego.
W¿r¿d tych prac bardzo wiele prezentowa¿o wysoki poziom artystyczny, wykonane by¿y w ciekaw¿ technik¿ oraz zawiera¿y elementy zwi¿zane z Kociewiem. Wyb¿r by¿ bardzo trudny.
Nagrodzone zosta¿y nast¿puj¿ce prace:
Aleksandra Zag¿rska ZKiW Publiczne Gimnazjum im. Ks. Stanis¿awa Hoffmana w Pinczynie
D¿esika Lubi¿ska Publiczne Gimnazjum ZSP w Suminie
Weronika Morawiec ZSP Gimnazjum Publiczne W Kleszczewie Ko¿cierskim
Cezary Siwczak ZSP w P¿czewie
Paulina Bergmann ZSP w P¿czewie
Karolina Kwiatkowska ZSP w P¿czewie
Nikola Kozikowska Gimnazjum Nr 3 Tczew
Marta Peplinska Gimnazjum Nr 3 Tczew
Natalia Huzior ZKiW w Rudnie
Paulina Kaznowska ZKiW w Rudnie
Dominika Dunda – uczestniczka Konkursu ze szko¿y podstawowej.
Wszystkim laureatom nagrody wr¿czyli Przewodnicz¿cy Powiatu p. P. Odya oraz Wiceprzewodnicz¿ca p. A. Gajewska.
Dyrektor ZSAiO p. J. Bartoszewski wr¿czy¿ podzi¿kowania dla wszystkich nauczycieli:
p. Maria W¿sik,
p. Ma¿gorzata Ziemba,
p. Wioleta Kujach,
p. Monika Maciejewska,
p. Irena Pijanowska-Morus,
p. Ma¿gorzata Mozgiel,
p. W. Elmi¿.
Pani W. Quella i pan P. Odya na koniec podzi¿kowali wszystkim uczestnikom Konkursu oraz ¿yczyli organizatorom, by tak¿e w nast¿pnych latach Konkurs by¿ kontynuowany.


kpb13-1.jpgkpb13-2.jpgkpb13-3.jpgkpb13-4.jpgkpb13-5.jpgkpb13-6.jpgkpb13-7.jpgkpb13-8.jpg
14 Kwietnia 2013 by Alicja


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b