>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

ENERGIA ALTERNATYWNA

Seminarium ko¿cowe odby¿o si¿ w Zespole Szk¿¿ w Ko¿cielcu w dniu 22 marca 2013 r. w kt¿rym wzi¿li udzia¿ przedstawiciele naszej szko¿y, dyrektor Jaros¿aw Bartoszewski oraz nauczycie Anna Ciskowska. Podczas seminarium przedstawiono efekt materialny projektu wymiany do¿wiadcze¿ – prezentacj¿ multimedialn¿ pod tytu¿em „Energia ze ¿r¿de¿ odnawialnych szans¿ na przysz¿o¿¿”, kt¿ra jest dost¿pna TUTAJ
25 Kwietnia 2013 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews?roda
4 pa?dziernika
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b