>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

AGROTECH 2014

Udzia¿ w targach sta¿ si¿ doskona¿¿ okazj¿ do zapoznania si¿ z najnowocze¿niejszym sprz¿tem rolniczym b¿d¿cym na wyposa¿eniu profesjonalnie dzia¿aj¿cych gospodarstw oraz mo¿liwo¿ci¿ nawi¿zania wsp¿¿pracy i wymiany do¿wiadcze¿ z wystawcami.
Szczeg¿lne podzi¿kowania dla ucznia kl. IV T(R) Grzegorza Ka¿du¿skiego, kt¿ry pozyska¿ dla naszej grupy bezp¿atnie bilety wst¿pu za wsp¿¿prac¿ z zarz¿dem oraz z obs¿ug¿ targ¿w w Kielcach.

Xerion TV


ATch-1.JPGATch-2.JPGATch-3.JPGATch-4.JPGATch-5.JPGATch-6.JPGATch-7.JPGATch-8.JPGATch-9.jpgATch-10.jpgATch-11.jpgATch-12.jpgATch-13.jpgATch-14.jpgATch-15.jpgATch-16.jpgATch-17.jpgATch-18.jpgATch-19.jpgATch-20.jpgATch-21.jpgATch-22.jpgATch-23.jpgATch-24.jpgATch-25.jpgATch-26.jpgATch-27.jpgATch-28.jpgATch-29.jpgATch-30.jpgATch-31.jpgATch-32.jpgATch-33.jpgATch-34.jpg
08 Marca 2014 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews?roda
4 pa?dziernika
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b