>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Obóz szkoleniowy klasy mundurowej

Uczestnicy obozu poza codzienn¿ zapraw¿ porann¿, zaj¿ciami z zakresu musztry czy nocnej s¿u¿by wartowniczej uczestniczyli w wielu zaj¿ciach tematycznych. Ka¿de z nich by¿y omawiane i podsumowywane podczas porannych i wieczornych apeli. Do zaj¿¿ tych nale¿y zaliczy¿ zaj¿cia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (reanimacja, z¿amania, skr¿cenia, zwichni¿cia, rany, krwotoki, czy urazy termiczne), rotownictwa wodnego, terenoznawstwa, orientacji na wodzie i w terenie, strzelectwa sportowego czy rozgrywek w painballa. Ponadto uczniowie odbyli ¿wiczenia z maskami przeciwgazowymi typu wojskowego i cywilnego, rzucali granatami bojowymi i zaczepnymi a nawet odbyli ¿wiczenia z odzie¿¿ przeciwchemiczn¿. Pomimo i¿ nauki i pracy by¿o du¿o nie zabrak¿o te¿ czasu na odpoczynek i rozrywk¿. Zorganizowali¿my sobie ogniska, wymarsz na orientacj¿ do wsi Warszawa, rozgrywki w siatk¿wk¿, koszyk¿wk¿, tenisa sto¿owego czy badmintona. Dzi¿ki ¿yczliwo¿ci w¿a¿cicieli o¿rodka korzystali¿my z pla¿y, k¿pieliska, zorganizowali¿my sp¿yw kajakowy i p¿ywali¿my ¿odziami motorowymi. Podczas ostatniego uroczystego apelu najaktywniejsi uczestnicy obozy zostali przez komendanta obozu stosownie nagrodzeni. Za rok te¿ tam wracamy.

T. Duchnicz


TLO-2.jpgTLO-3.jpgTLO-4.jpgTLO-5.jpgTLO-6.jpgTLO-7.jpgTLO-8.jpgTLO-9.jpgTLO-10.jpgTLO-11.jpgTLO-12.jpgTLO-13.jpgTLO-14.jpgTLO-15.jpgTLO-16.jpgTLO-17.jpgTLO-18.jpgTLO-19.jpgTLO-20.jpgTLO-21.jpgTLO-22.jpgTLO-23.jpgTLO-24.jpgTLO-25.jpgTLO-26.jpgTLO-27.jpgTLO-28.jpgTLO-29.jpgTLO-30.jpgTLO-31.jpgTLO-32.jpgTLO-33.jpgTLO-34.jpgTLO-35.jpgTLO-36.jpgTLO-37.jpgTLO-38.jpgTLO-39.jpgTLO-40.jpgTLO-41.jpgTLO-42.jpgTLO-43.jpgTLO-44.jpgTLO-45.jpgTLO-46.jpgTLO-47.jpgTLO-48.jpgTLO-49.jpg
13 Czerwca 2014 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsSobota
3 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b