>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny Gdańsk 2014

W tym samym czasie odbywa¿y si¿ r¿wnie¿ 3 inne imprezy targowe:

X Targi Techniki Przemys¿owej, Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE 2014,

Pomorskie Targi Aktywno¿ci M¿odzie¿owej CZAS NA M¿ODZIE¿,

II Targi Recyklingu i Ekologii Re:Miasto 2014

M¿odzie¿ w ramach tych imprez mog¿a si¿ min. zapozna¿ z ponad 100 wynalazk¿w z wielu dziedzin nauki, prezentacjami najnowszych technologii.

Targi CZAS NA M¿ODZIE¿ zaprezentowa¿y r¿¿ne formy aktywno¿ci pozalekcyjnej dla m¿odzie¿y. Przestrze¿ hali AmberExpo by¿a podzielona na strefy: informacji, organizacji, aktywno¿ci, debat, warsztat¿w itd. Na stoiskach m¿odzie¿ znalaz¿a nie tylko ulotki, ale uczestniczy¿a w konkursach, warsztatach, uczy¿a si¿ nowych umiej¿tno¿ci, zdobywa¿a pierwsze do¿wiadczenia. Targi da¿y mo¿liwo¿¿ poznania m¿odzie¿owych dzia¿a¿ i projekt¿w organizacji pozarz¿dowych, szk¿¿ i instytucji realizowanych m.in. w programie M¿odzie¿ w dzia¿aniu, PO FIO i Pomorskim Funduszu M¿odzie¿owym.

Tomasz Parol


PDE14-1.jpgPDE14-2.jpgPDE14-3.jpgPDE14-4.jpgPDE14-5.jpgPDE14-6.jpgPDE14-7.jpgPDE14-8.jpgPDE14-9.jpgPDE14-10.jpgPDE14-11.jpgPDE14-12.jpgPDE14-13.jpgPDE14-14.jpgPDE14-15.jpgPDE14-16.jpgPDE14-17.jpgPDE14-18.jpgPDE14-19.jpgPDE14-20.jpgPDE14-21.jpgPDE14-22.jpg
28 Padziernika 2014 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsSobota
3 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b