>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Teatr Kurtyna „Ciernie”

Przedstawienie pokazywa¿o jak olbrzymi¿ rol¿ w kszta¿towaniu osobowo¿ci m¿odego cz¿owieka ma do spe¿nienia dom rodzinny, nawi¿zywa¿o do warto¿ci mi¿o¿ci, przyja¿ni i szacunku do drugiego cz¿owieka a tak¿e w jaki spos¿b radzi¿ sobie ze zjawiskiem przemocy w¿r¿d najbli¿szych i gdzie szuka¿ pomocy. Po spektaklu natomiast zosta¿a przeprowadzona pogadanka z uczniami traktuj¿ca o postawach cz¿owieka i dokonywanych przez niego (nie zawsze w¿a¿ciwych) wyborach. Cenn¿ by¿a r¿wnie¿ instrukcja w jaki spos¿b mo¿na radzi¿ sobie ze zjawiskiem przemocy w¿r¿d najbli¿szych i gdzie szuka¿ pomocy.
05 Lutego 2015 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsSobota
3 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b