>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

XIII POWIATOWY KONKURS WIELKANOCNY

Swoj¿ obecno¿ci¿ zaszczycili nas r¿wnie¿:
Wiceprzewodnicz¿ca Rady Powiatu Tczewskiego – Jolanta Jank
Wicedziekan Dekanatu Tczewskiego - Ks. Kanonik Jan Buk
Proboszcz parafii w Swaro¿ynie – Ks. dr Piotr Malinowski
W¿jt Gminy Kaliska – S¿awomir Janicki
W¿jt Gminy Morzeszczyn – Piotr Laniecki
W¿jt Gminy Subkowy – Miros¿aw Murzyd¿o
Przewodnicz¿cy Komisji O¿wiaty Starostwa Powiatowego w Tczewie – Zbigniew Zgoda
Dyrektor ZKiW w Swaro¿ynie - Wojciech Czerwi¿ski
Dyrektor Radia G¿os w Pelplinie – Ks. Ireneusz Smagli¿ski
Emerytowany dyrektor ZSAiO w Swaro¿ynie - dr J¿zef Lipski
So¿tys Swaro¿yna – Szczepan Klinkusz
W¿a¿ciciel TV Tetka Tczew – Adam Przyby¿owski
Szef dzia¿u marketingu PROCAM POLSKA – Pan Tomasz Kajzer
Kierownik Powiatowego O¿rodka Doradztwa Rolniczego – Ma¿gorzata Huzior


Sponsorzy XIII Powiatowego Konkursu Wielkanocnego
1. Starostwo Powiatowe w Tczewie
2. Hurtownia „CHEMTECH” w Tczewie – Pa¿stwo Gra¿yna i Leszek Janeczek
3. W¿a¿ciciel ¿wirowni „Rokitki” – Pan Pawe¿ Kasiarz
4. DEKPOL S.A. w Pinczynie – Pan Mariusz Tuchlin
5. Przedsi¿biorstwo Us¿ug Komunalnych „STARKOM” Sp. zo.o. – Pan Prezes Rafa¿ Etma¿ski
6. Bank Sp¿¿dzielczy w Tczewie – Pani Maria Eugenia Pokorska-Sawczuk Prezes Zarz¿du Banku
7. PZZ Sp. zo.o. w Kwidzynie – Pan Prezes Tomasz Wyczling
8. Hurtownia „SENDI” s.c. w Tczewie – Pan Wojciech Sandach
9. PROCAM POLSKA Sp. zo.o. w Tczewie - Pan Tomasz Kajzer


Konkurs odbywa¿ si¿ w IV kategoriach:
- palma wielkanocna,
- pisanki,
- ciasta wielkanocne,
- stroik wielkanocny.

Uczestnicy to:
Gimnazjum im. gen. J. Hallera w Gniewie,
Gimnazjum w D¿br¿wce Tczewskiej
Zesp¿¿ Szk¿¿ im. J¿zefa Czy¿ewskiego w Opaleniu,
Zesp¿¿ Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych im. S. Staszica w Swaro¿ynie,
Dom Pomocy Spo¿ecznej w Wielkich Wyr¿bach,
Gminny O¿rodek Pomocy Spo¿ecznej w Sm¿towie Granicznym,
Dom Pomocy Spo¿ecznej w Pelplinie,
Dom Pomocy Spo¿ecznej w Damaszce,
Stowarzyszenie Ziemi Tymawskiej w Tymawie,
Ko¿o Gospody¿ Wiejskich w Morzeszczynie,
Ko¿o Gospody¿ Wiejskich w D¿br¿wce,
Ko¿o Gospody¿ Wiejskich w Opaleniu,
Ko¿o Gospody¿ Wiejskich w Jab¿owie,
Ko¿o Gospody¿ Wiejskich w Swaro¿ynie,
Ko¿o Gospody¿ Wiejskich w Piecach,
Ko¿o Gospody¿ Wiejskich w Pinczynie,
Ko¿o Gospody¿ Wiejskich w Kleszczewie,
Ko¿o Gospody¿ Wiejskich w Pa¿binku,
Ko¿o Gospody¿ Wiejskich w Karolewie
Ko¿o Gospody¿ Wiejskich w Jeziercach,
Ko¿o Gospody¿ Wiejskich w Szczerbi¿cinie,
Ko¿o Gospody¿ Wiejskich w Brodach Pomorskich,
Miejsko-Gminny O¿rodek Pomocy Spo¿ecznej w Gniewie,
Centrum Administracyjne Plac¿wek Opieku¿czych i Wychowawczych.


KW15-2.JPGKW15-3.JPGKW15-4.JPGKW15-5.JPGKW15-6.JPGKW15-7.JPGKW15-8.JPGKW15-9.JPGKW15-10.JPGKW15-11.JPGKW15-12.JPGKW15-13.JPGKW15-14.JPGKW15-15.JPGKW15-16.JPGKW15-17.JPGKW15-18.JPGKW15-19.JPGKW15-20.JPGKW15-21.JPGKW15-22.JPGKW15-23.JPGKW15-24.JPGKW15-25.JPGKW15-26.JPGKW15-27.JPGKW15-28.JPGKW15-29.JPGKW15-30.JPGKW15-31.JPGKW15-32.JPGKW15-33.JPGKW15-34.JPGKW15-35.JPGKW15-36.JPGKW15-37.JPGKW15-38.JPGKW15-39.JPGKW15-40.JPGKW15-41.JPGKW15-42.JPGKW15-43.JPGKW15-44.JPGKW15-45.JPGKW15-46.JPGKW15-47.JPGKW15-48.JPGKW15-49.JPGKW15-50.JPGKW15-51.JPGKW15-52.JPGKW15-53.JPGKW15-54.JPGKW15-55.JPGKW15-56.JPGKW15-57.JPGKW15-58.JPGKW15-59.JPGKW15-60.JPGKW15-61.JPGKW15-62.JPGKW15-63.JPGKW15-64.JPGKW15-65.JPGKW15-66.JPGKW15-67.JPGKW15-68.JPGKW15-69.JPGKW15-70.JPGKW15-71.JPGKW15-72.JPGKW15-73.JPGKW15-74.JPGKW15-75.JPGKW15-76.JPGKW15-77.JPGKW15-78.JPGKW15-79.JPGKW15-80.JPGKW15-81.JPGKW15-82.JPGKW15-83.JPG
27 Marca 2015 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b