>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

„Młodzież – Rolnictwo - Unia Europejska - 2015”

W panelu eksperckim udzia¿ wzi¿li prof. J¿zef Chojnicki i prof. S¿awomir Gonet. W zwi¿zku z Mi¿dzynarodowym Rokiem Gleb to wp¿yw zmian klimatycznych i polityki klimatycznej na rolnictwo oraz polityk¿ roln¿ by¿ tematem przewodnim konferencji. Zmiany klimatyczne, efekt cieplarniany i ich wp¿yw na gleby by¿y tematem, kt¿ry przedstawi¿ prof. Chojnicki ze Szko¿y G¿¿wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prof. Gonet z Uniwersytetu Miko¿aja Kopernika w Toruniu przedstawi¿ uczniom na czym polega zachowanie funkcji materii organicznej w warunkach zr¿wnowa¿onego rolnictwa.
Nast¿pnie swoim do¿wiadczeniem podzielili si¿ laureaci poprzedniej edycji konkursu prezentuj¿c swoje prace. Projekt nowoczesnego gospodarstwa i masarni, gospodarstwo agroturystyczne czy hodowla koni huculskich to plany, kt¿re b¿d¿ wdra¿a¿ w ¿ycie jeszcze uczniowie a niebawem studenci uczelni rolniczych. Zwracali uwag¿ szczeg¿lnie na oryginalno¿¿ pomys¿u i wytrwa¿o¿¿ w kolejnych etapach tworzenia projektu. Udzia¿ w spotkaniu wzi¿¿o oko¿o 200 os¿b, w tym byli r¿wnie¿ nasi uczniowie. Zatem rozpocz¿¿a si¿ XIX edycja konkursu "Jak zreformowa¿ gospodarstwo mojego ojca?". Uczestnikom konkursu z naszej szko¿y ¿yczymy po¿amania pi¿r!

Sebastian Hebelsh1.JPGsh2.JPGsh3.JPGsh4.JPG
19 Listopada 2015 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b