>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Z wizytą w zakładach gastronomicznych

Celem wycieczki by¿o zapoznanie m¿odzie¿y ze struktur¿ przestrzenn¿ i funkcjonaln¿ zak¿ad¿w gastronomicznych, prowadzona przez nich dzia¿alno¿ci¿ podstawow¿, kulturalno- rozrywkow¿ i uzupe¿niaj¿c¿. Dzi¿ki du¿emu zaanga¿owaniu ze strony w¿a¿cicieli zak¿ad¿w m¿odzie¿ mia¿a okazj¿ do zweryfikowania teorii z rzeczywisto¿ci¿ i poszerzenia wiedzy w spos¿b ciekawy i praktyczny.


G. Murawska
23 Listopada 2015 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsSobota
3 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b