>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Na lekcję w podskokach

Dzi¿ki ch¿ciom i ¿yczliwo¿ci os¿b pracuj¿cych w naszej szkole uda¿o si¿ przeprowadzi¿ niecodzienn¿ lekcj¿ wychowania fizycznego w klasie Id4 (architektura krajobrazu).

9 marca uczniowie klasy Id4 architektura krajobrazu w ramach wychowania fizycznego pojechali z nauczycielem, Iwon¿ Pa¿dziersk¿, do Gdyni na „skakan¿” lekcj¿. Pojechali¿my do Jump City w Gdyni.
Instruktor uczy¿ jak bezpiecznie korzysta¿ z trampolin, jak wykonywa¿ najprostsze i bardziej wymagaj¿ce akrobacje. Korzystaj¿c z basenu z g¿bkami wszyscy starali si¿ robi¿ salta, kr¿ci¿ „¿ruby”. Podziwiali ewolucje wykonywane przez zatrudnionych w obiekcie instruktor¿w. Lekcja by¿a wyj¿tkowa, wszyscy wr¿cili zadowoleni i z poczuciem dobrze wykonanego „treningu” ( zm¿czenie ujawnia¿o si¿ d¿wi¿kami chrapania z siedze¿ pasa¿er¿w).
Mo¿e jeszcze kiedy¿ uda si¿ pojecha¿ na tak¿ lekcj¿?
14 Kwietnia 2016 by I.Padzierska


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsSobota
26 listopada
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b